/ / Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij weten dat wij invloed hebben op het leven van mensen. We willen ervoor zorgen dat het alleen om positieve invloed gaat. Wij doen ons best om een ieders leven dat wij beïnvloeden, er een stukje beter op te maken. Dat is waar het bij maatschappelijke betrokkenheid om draait. Zo zijn we, en zo zijn we altijd geweest.

Het milieu beschermen

Het milieu beschermen is niets nieuws voor John Deere. Wij weten dat verantwoord beheer van productiemiddelen cruciaal is voor onze onderneming, onze medewerkers, onze klanten, onze buren en onze wereld. John Deere werkt onophoudelijk aan het ontwikkelen en leveren van producten die deugdelijk en doelmatig zijn, efficiënt en effectief.

Meer informatie over ons duurzame milieubeheer.

Onze medewerkers en onze klanten beschermen

John Deere brengt de sector verder met vooruitgang en training in productveiligheid. We stellen de norm voor veiligheid op het werk. Bovendien stimuleren we de gezondheid en het welzijn van werknemers ook buiten het werk. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. We maken het iedereen alleen eenvoudiger om zijn aandeel te doen.

Meer informatie over onze betrokkenheid bij veiligheid.

Gemeenschappen verrijken, voor een betere kwaliteit van leven

Een goede ondernemer is een maatschappelijk verantwoorde ondernemer. Zolang als John Deere bestaat, zet de onderneming zich in voor de ondersteuning en verrijking van de kwaliteit van het bestaan in de gemeenschappen waarin wij leven en werken, maar ook in andere delen van de wereld.

Meer informatie over ons streven naar een betere kwaliteit van leven voor iedereen.

Momenten die ertoe deden

John Deere's betrokkenheid bij veiligheid, gezondheid en het milieu is niets nieuws. In de loop van onze geschiedenis zijn er speciale momenten geweest - mijlpalen - die onze maatschappelijke betrokkenheid markeren.

Zie onze mijlpalen als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Over John Deere

Sinds de oprichting in 1837 heeft John Deere heel wat veranderingen in het bedrijf, de producten en de dienstverlening ondergaan. Veranderingen brengen altijd nieuwe kansen met zich mee. En Deere is altijd bereid geweest om die kansen te omarmen. Maar al die tijd is John Deere toegewijd gebleven aan hen die zijn verbonden aan het land - kleine en grote boeren, landeigenaren, bouwers.

Wilt u nog meer informatie over John Deere?