/ / GreenEfficiency

GreenEfficiency

Motor

Schone lucht, brandstofzuinigheid en motorprestaties.

Het streven om de uitstoot te verminderen duurt al meer dan 10 jaar en volgt een gefaseerde aanpak (zie onderstaande grafiek). In 1996 leggen Fase I-voorschriften grenzen aan de uitstoot van roet en stikstofoxiden.

Op 1 januari 2011 werd het Fase III B-voorschrift voor uitstoot van non-roadwerktuigen (174 – 750 motor pk) van kracht.

Deze overstap naar Fase III B emissievoorschriften is tot op heden onbetwistbaar de belangrijkste stap. De voorschriften verlangen een verlaging van 90 procent aan roet (PM) en een verlaging van 50 procent stikstofoxiden (NOx). De emissievoorschriften Final Fase IV zullen de emissie van roet en NOx voor 2015 terugbrengen tot bijna nul.