1 Resultaten

Precisielandbouw

Section Control

Agrarische Management Oplossingen
 • Automatisch in- en uitschakelen van secties om overlappingen te voorkomen
 • Maakt een einde overbeplanting op kopakkers
 • Maakt een einde aan het spuiten buiten perceelsgrenzen

GreenStar afgifteregelaar

Agrarische Management Oplossingen
 • Lagere bedrijfskosten
 • Upgrade oudere werktuigen met sectieafsluiting

HarvestLab 3000

Precisielandbouw
 • Nabij-infrarood (NIR)-spectroscopie maakt analyseren van diverse bestanddelen in gewassen, ruwvoer, drijfmest en biogas-reststromen mogelijk. (één NIRS sensor, drie toepassingen)
 • NIRS Maakt automatische snijlengte aanpassing mogelijk op basis van actuele vochtgehalte en berekende droge stofgehaltes. Analyse van NPK-bestanddelen tijdens bemesting.
 • Gebruik als mobiel kuilvoeranalyseapparaat om kuilvoersamenselling te analyseren, voor nauwkeurige voederdosering en diergezondheid.

Field Connect

Agrarische Management Oplossingen
 • Verhoog de opbrengst (bijv. met maximaal 0,35 t/ha* bij maïsproductie)
 • Verbeter de gezondheid van uw planten
 • Verlaag de totale irrigatiekosten

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.