HarvestLab 3000Agrarische Management Oplossingen

  • Verhoog de opbrengst met maximaal 0,35 t/ha
  • Verbeter de gezondheid van uw planten
  • Verlaag de totale irrigatiekosten
  • Behaal een constante gewaskwaliteit
Printen