Na een onderzoek door de Universiteit van Göttingen zijn we zo overtuigd van de graankwaliteit van de S700, dat we garanderen dat u in de graantank <1% gebroken graan kunt bereiken. Zo niet, zullen wij voor 50% van het verloren graan** dat als verlies eindigt in het veld*, het verschil contant aan u uitbetalen.

Graan
 

Gebroken graan = onzichtbare verliezen

Gebroken korrels kunnen op vele manieren een negatieve invloed hebben op uw bedrijf:

  1. Boetes of inhoudingen op het factuurbedrag voor graan dat aan de handelaar of opslag wordt geleverd
  2. Laag kiemingspercentage van zaden
  3. Verliezen in het veld

Niet op elke boerderij wordt de winst beïnvloed door de eerste twee punten. Maar het laatste punt heeft wel invloed. En die invloed is onzichtbaar. Duitse wetenschappers** hebben ontdekt dat van de totale hoeveelheid gebroken graan die door een maaidorser wordt gegenereerd, tot wel 50% in de graantank terechtkomt en de rest op het veld. Bijvoorbeeld, op 500 ha tarwe met een opbrengst van 8 ton/ha met een prijs van 160€/t kan dit oplopen tot veldverliezen van 12.800 euro! Omdat gebroken korrels niet kiemen, laten ze geen groene strepen achter in het veld, waardoor deze verliezen niet zichtbaar zijn voor u, zelfs niet als u het veld het volgende jaar controleert.

Rotor van S700-serie

De enkele rotor van de S-serie biedt duidelijke voordelen ten opzichte van andere, traditionelere en hybride systemen.

Vergeleken met een tangentieel systeem, passeert het gewas het dorsoppervlak meerdere keren. Het graan wordt door middel van frictie van de aren gescheiden en dit "wrijfeffect" behandelt het graan met grote voorzichtigheid waardoor minder graan beschadigd raakt.

Stop met het verliezen van duizenden euro's door gebroken graan!

Graankwaliteit

ICA2 controleert automatisch het niveau van gebroken korrels en houdt graanverliezen precies binnen vooraf ingestelde grenzen, zodat u meer winst behaalt. In tegenstelling tot soortgelijke systemen die maar één camera gebruiken, maakt hij gebruik van twee camera's. Zo ontstaat een nieuw niveau van precisie. Daardoor kunnen wij graankwaliteit en <1% gebroken korrels garanderen.

Camera op schoon-graanstapelaar

De hogesnelheidscamera controleert het gedorste graan op vreemd materiaal en gebroken korrels.

De hogesnelheidscamera in de retour controleert op de hoeveelheid vrij graan en ander materiaal als graan (MAG).

Op het ICA2-hoofdscherm kunt u alle automatische functies bedienen: stel uw gewenste doelopbrengst in, bekijk livebeelden van de verschillende camera's en controleer met de geschiedenistoetsen hoe de maaidorser zichzelf optimaal heeft afgesteld tijdens de oogst.

Dit toont de output van de live camera in de graanstroom naar de tank. Gebroken graan is oranje gemarkeerd. Vreemd materiaal is geel of groen gemarkeerd. Dit is superieur in vergelijking met traditionele handmatige controles, waarbij door een glazen observatiepaneel wordt gekeken.

* Alleen bij deelnemende John Deere dealers.* Registratie alleen vanaf 1 augustus 2020 tot en met 30 mei 2021 op onze webpagina. Raadpleeg ons registratieformulier voor volledige details betreffende deelname

* * Feiffer Consult, Harvest Poll, 2005 www.feiffer-consult.de