EEN ZELDZAAM RAS

Christian Stoz is een meester herder van de vijfde generatie. Met 2400 moederdieren in drie kuddes, hoedt hij een van de grootste zwervende kudden in Zuidwest-Duitsland. Zeer onlangs nam hij het familiebedrijf over, een zeldzaamheid tegenwoordig. Elk jaar zijn er minder fulltime herders, en veel kleine bedrijven kunnen geen opvolger vinden. Het werk is hard en de dagen lang, zegt Christian. Maar het is gevarieerd en je verveelt je nooit.
IK WERD HERDER OMDAT MIJN OUDERS HET BEDRIJF ALTIJD HADDEN. IK KEN HET AL VAN TOEN IK KLEIN WAS. HET WERK IS LEUK EN IK WILDE NIET DAT HET BEDRIJF ZOU STOPPEN.
CHRISTIAN STOTZ

VAN WAARDEVOLLE BRON TOT BIJPRODUCT

Vroeger leefden herders in de regio voornamelijk van de verkoop van hun wol. Maar de laatste jaren zijn de prijzen fors gedaald en zijn er nauwelijks kopers te vinden. In Duitsland is deze waardevolle natuurlijke bron nu meestal verworden tot een bijproduct van vleesproductie en landschapsbeheer. Dus enkele jaren geleden begon Christian Stotz met zelf-marketing. 99% van zijn moederdieren zijn merino's – een 'fijn wol'-ras – en hij levert hun wolvezel aan twee regionale partnerbedrijven die het gebruiken voor kleding en garen.
GATOR FUNCTIE
EENVOUDIG IN- EN UITSTAPPEN
JE BEGINT DE DAG MEESTAL MET HET CONTROLEREN VAN DE SCHAPEN. JE VOEDT DE SCHAPEN IN DE STAL, DAN CONTROLEER JE DE SCHAPEN IN HET OMHEINDE VELD EN DIEGENEN DIE RONDZWERVEN.
CHRISTIAN STOTZ

PRACHTIGE JENEVERBES HEIDEVELDEN

Een van de hoofdtaken van herders in Zuidwest-Duitsland is echter landschapsbeheer. De schapen grazen op de talloze jeneverbes heidevelden in de regio en voorkomen dat die gaan uitzaaien. Dit met machines doen zou lastig en duur zijn, vooral op de hellingen. Natuur en biodiversiteti profiteren ook van de schapen: bij normale landbouw, zou een aantal planten en insecten worden verdreven of zelfs uitsterven.
IN DE STAL KRIJGEN DE SCHAPEN MEESTAL GRASSILAGE, DE LAMMEREN KRIJGEN EN MENGSEL VAN LOKAAL GRAAN, NIET GENETISCH GEMANIPULEERD UITERAARD. BUITEN LEVEN ZE GEWOON OP GRAS EN KRUIDEN.
CHRISTIAN STOTZ

DE HERDER EN DE WOLF

Overdag wanneer de kuddes buiten zijn, past de herder op ze. 's Avonds brengt hij ze naar alpenweiden met een elektrische afrastering. Dat moet je wel doen, legt Christian Stotz uit, je kunt ze niet op eigen houtje rond laten lopen. De nacht brengt ook andere gevaren met zich mee: de wolf is weer terug in Duitsland en zoals de herder verduidelijkt, "een kudde schapen binnen een elektrische afrastering is een feest voor zo'n dier." Maar op de een of andere manier gaat Christian Stotz dit probleem ook oplossen.
ONZE TOEKOMST IS MOMENTEEL ONZEKER. DE WOLF IS TERUG, WE MOETEN AFWACHTEN EN ZIEN WAT ER GEBEURT.
CHRISTIAN STOTZ
GATOR FUNCTIE
RUSTIGE CABINE

SUCCESVOLLE PIONIERS

Directe marketing, regionale verkoop, ongewoon hoge kwaliteitsnormen ... de familie Stotz waren altijd pioniers. Het uitproberen van technische voordelen is momenteel belangrijk voor Christian Stotz. Hij wil het werk op de alpenweiden en ook in de stal verder verminderen en vereenvoudigen. Zijn ouders en hij hebben ondervonden dat het bedrijf op de lange termijn altijd profiteert van de vooruitgang. Maar soms, lacht de herder, moet hij toegeven dat de oude methoden de beste zijn. Het belangrijkste is om je doelen te halen en succesvol te zijn, zegt de herder, en dat is precies hoe hij werkt.
John Deere Gator Series

De Gator-Serie Van John Deere

Ontdek Het Assortiment