Nieuws- & persberichten   2 september 2020

John Deere zal in 2021 niet deelnemen aan internationale beurzen

Om de veiligheid van klanten en medewerkers te kunnen garanderen heeft John Deere besloten dat zij in het boekjaar 2021 (1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021) aan geen enkele internationale landbouwbeurs in Europa zal deelnemen. Dit om extensief internationaal reizen te vermijden. In plaats daarvan zal het bedrijf gebruikmaken van een nieuwe marketingmix van traditionele en digitale tools om zijn klanten te informeren.

De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben een ieders werkende en sociale leven drastisch veranderd. De bescherming van de gezondheid en veiligheid van mensen is nu actueler dan ooit, terwijl nauw contact met klanten nog steeds belangrijk is om betrouwbare service te kunnen leveren in deze onzekere tijden.

 "Boeren hebben uitstekend werk verricht in de noodsituatie van COVID-19 om door voedselleveringen te garanderen. Daarvoor willen wij al onze klanten bedanken", zegt Denny Docherty, Vice President Sales & Marketing, regio 2 bij John Deere. "De pandemie heeft de wereld veranderd en onze branche beleeft eveneens een periode van grote veranderingen. Dit geldt ook voor onze marketingactiviteiten."

De behoefte aan een nieuwe vorm van communicatie met klanten heeft John Deere er daarom toe gedwongen de deelname aan vakbeurzen voorlopig te beperken en het bedrijf heeft besloten zich niet te presenteren op internationale landbouwbeurzen gedurende het volgende boekjaar dat eindigt op 31 oktober 2021.

Het belangrijkste doel voor John Deere in 2021 zal de verandering in zijn werkwijze zijn om een 'smart industrieel bedrijf' te worden. Zoals eerder aangekondigd ontwikkelt Deere zich richting een op productiesystemen gebaseerde organisatie om een meer klantgerichte en gestroomlijnde onderneming te worden. Dit is een van de grootste organisatorische herstructureringen in de geschiedenis van het 183 jaar oude bedrijf, die vraagt om een andere marketingbenadering en een uitgebreidere focus op precisielandbouwtechnologieën.

"Wij verwachten ook een belangrijke verandering op het tentoonstellingsgebied, aangestuurd door COVID-19 en digitalisering", aldus Andreas Jess, Directeur Marketing, regio 2 bij John Deere. "Op middellange termijn zou ons bedrijf een nieuw programma krijgen, geïmplementeerd door de internationale vakbeursorganisaties om de het beurzenschema in Europa weer vrij te geven. Maar wij zullen onze dealers blijven steunen, als zij besluiten deel te nemen aan de lokale landbouwshow, mits de gezondheid en veiligheid van zowel klanten als dealers gewaarborgd kan worden."