Cory J. Reed

President divsie Landbouw en Gras Wereldwijd" Amerika's en Australië, Platformen Globale oogst, Gewasbescherming en Gras en Utiliteit en Landbouwkundige oplossingen
Deere & Company

Cory Reed

Cory J. Reed is president van de divisie Landbouw en gras wereldwijd. Hij is sinds april 2019 in deze positie. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de Amerika's en Australië, de globale platformen inzake oogst en gras, platformen inzake gewasbescherming en de intelligente oplossingengroep.

Reed kwam in 1998 bij het bedrijf en heeft diverse posities inzake marketing en verkoop bekleed. In 2007 vestigde hij zich bij John Deere International in Schaffhausen, Zwitserland, waar hij verantwoordelijk was voor verkoop en marketing in Noord- en Midden-Europa, evenals Afrika en het Nabije- en Midden-Oosten. Later werd Reed directeur van Globaal strategisch marketing. Daar leidde hij het team dat verantwoordelijk was voor het begrijpen en prioriteren van de klantbehoeften en het op globale basis beheren van het productportfolio van de divisie. In 2011 werd hij benoemd tot vice-president van Globale marketingservices voor de divisie Landbouw en Gras en werd hij het jaar daarop senior vice-president van Globale marketingservices van de divisie Landbouw en Gras. In 2013 werd hij benoemd tot senior vice-president van de Intelligente oplossingengroep, waar hij een rol speelde in het ontwikkelen en implementeren van de precisielandbouwstrategie van het bedrijf. In 2016 werd Reed benoemd tot president van John Deere Financial, waar hij de bedrijfsvoering inzake apparatuur van Deere ondersteunde door te verzekeren dat klanten toegang kregen tot concurrerende en flexibele financiering. Reed dient momenteel in de raad van bestuur van de nationale stichting FFA.

Reed studeerde af aan de Miami University in Oxford, Ohio, met een bachelor in Financiën. Hij werd Meester in de Rechten van de Ohio State College of Law en werkte bij het advocatenbureau Jones, Day, Reavis & Pogue alvorens hij bij Deere kwam.

Deere & Company (NYSE: DE) is een wereldwijde leider op het gebied van geavanceerde producten en diensten en is gericht op het succes van klanten die op allerlei manieren zijn verbonden met het land —bewerken, oogsten, omvormen, verrijken en bebouwen van het land om te voldoen aan de dramatisch stijgende vraag naar voedsel, brandstof, huisvesting en infrastructuur op mondiaal niveau. Sinds 1837 heeft John Deere innovatieve producten van superieure kwaliteit geleverd, voortbouwend op een traditie van integriteit. Ga voor meer informatie over John Deere naar zijn wereldwijde website op www.JohnDeere.com.