Lid van EGMF

Lid van EGMF

Info over EGMF

Lid van EGMF

EGMF

Doel

EGMF heeft tot doel de belangrijkste fabrikanten van tuin-, hoveniers-, bosbouw- en grasmachines te vertegenwoordigen. Zij werken met en ontwikkelen de hoogste normen voor kwaliteit, veiligheid, ergonomie, milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie. EGMF werkt proactief op een Europees niveau met gebruikers, fabrikanten, distributeurs, onderzoeksinstituten en de Europese instituten aan optimale oplossingen voor deze soms tegenstrijdige doelen.

Organisatie

In 1977 werd de Europese federatie voor fabrikanten van grasmaaiers (European Lawnmower Manufacturers Federation) opgericht. De leden waren Europese fabrikanten van grasmaaiers voor huishoudelijk, gemeentelijk en recreatief gebruik en de nationale verenigingen die deze fabrikanten vertegenwoordigen in Frankrijk, Duitsland en het VK. Het verbreedt het toepassingsgebied om alle gazon- en tuinmachines te dekken en in 1993 werd het de EGMF. Aanvankelijk had de federatie als eerste doel om de productie van technische documenten te controleren en te beïnvloeden, inzake Europese en internationale standaardisatie in de velden betreffende veiligheid, geluid, impact op het milieu en prestaties. De federatie werkte nauw samen met de Europese Commissie aan de voorbereiding van richtlijnen betreffende de vrije circulatie en het vrije gebruik van gazonmaaiers en tuinmachines binnen de Europese Unie. De EGMF verzekert dat zijn inzichten in beschouwing worden genomen door internationale wetenschappelijke en technische organisaties. Het heeft regelmatig contact met de tegenpartij in de V.S. – het Outdoor Power Equipment Institute (OPEI).

In 1998, met een inzicht over hoe de lobbyactiviteiten met de Europese instituten in Brussel en zijn contacten met besluitvormers in het veld, richtte de EGMF zijn Secretariaat-Generaal op met Orgalime, de verbindingsgroep van de Europese mechanische, elektrische, elektronische en metaalbewerkende industrie.

Momenteel bestaan de EGMF-leden uit 29 Europese fabrikanten en 7 Nationale federaties uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het VK. Zij vertegenwoordigen indirect EGMF-leden die voornamelijk MKB-fabrikanten in hun land zijn.

http://www.egmf.org/