/ Hulp bij samenvoegen accounts

Hulp bij samenvoegen accounts

We hebben het samenvoegingsproces voor accounts gestroomlijnd, maar mocht u vragen hebben, dan kunt u de antwoorden hier vinden.

Veelgestelde vragen van klanten

WAT IS HET SAMENVOEGEN VAN ACCOUNTS?

Het samenvoegen van accounts biedt u de mogelijkheid om meerdere MyJohnDeere accounts samen te voegen tot één inlogervaring.  
Zo werkt het:
  1. Controle: Lees de informatie over het samenvoegen van accounts en kijk welk account wij aanbevelen als uw primaire account.  
  2. Authenticatie: Log in en laat zien dat de accounts echt van u zijn.
  3. Bevestiging: Ga akkoord met het samenvoegen van de accounts.  

WAAROM ZOU IK ACCOUNTS SAMENVOEGEN? 
Door het samenvoegen van accounts hoeft u minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Het samenvoegen van accounts biedt een meer gepersonaliseerde MyJohnDeere ervaring, doordat u met één gebruikersnaam en wachtwoord toegang heeft tot meerdere John Deere applicaties.

HOE KAN IK MIJN ACCOUNTS SAMENVOEGEN

Wanneer uw John Deere dealer namens u begint met het samenvoegen van gebruikersnaamaccounts, krijgt u een e-mail met het bericht dat uw medewerking nodig is om het proces in drie eenvoudige stappen te voltooien.  
  1. Controle: Lees de informatie over het samenvoegen van accounts en kijk welk account wij aanbevelen als uw primaire account.  
  2. Authenticatie: Log in en laat zien dat de accounts echt van u zijn.  
  3. Bevestiging: Ga akkoord met het samenvoegen van de accounts.  

Wanneer dit is gebeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

WAT IS EEN PRIMAIR ACCOUNT?

Het primaire account is het account dat u in het vervolg zult gebruiken om in te loggen op MyJohnDeere en alle John Deere applicaties, voor één inlogervaring.

WAAROM MOET IK MIJN PRIMAIRE ACCOUNT BEVESTIGEN VOORDAT HET SAMENVOEGEN KAN WORDEN VOLTOOID?

Als u uw persoonlijke gegevens die bij het primaire account horen tijdens het samenvoegingsproces wijzigt, nemen wij een extra stap om de wijziging door te geven via het e-mailadres dat aan het account gekoppeld is.

KAN IK MIJN ACCOUNTPROFIEL BIJWERKEN NADAT HET SAMENVOEGEN VAN DE ACCOUNTS IS VOLTOOID?

Ja. Nadat het samenvoegen is voltooid, kunt u uw accountprofiel op elk gewenst moment bijwerken.

HEB IK TOEGANG TOT DE ACCOUNTS DIE WORDEN SAMENGEVOEGD MET HET PRIMAIRE ACCOUNT NADAT HET SAMENVOEGEN IS BEGONNEN?

Nee, nadat het samenvoegen is begonnen, zijn de accounts die worden samengevoegd met het primaire account niet meer beschikbaar.

HOE LANG DUURT HET SAMENVOEGINGSPROCES?

Het samenvoegen neemt naar verwachting een aantal minuten in beslag. In sommige gevallen kan een periode van 48 uur nodig zijn. In alle gevallen ontvangt u een e-mail van John Deere wanneer het proces is voltooid.

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJN WACHTWOORD EN BEVEILIGINGSVRAGEN BEN VERGETEN OF NIET WEET?

Het wachtwoord-vergeten-proces geeft u de mogelijkheid om de beveiligingsvraag te beantwoorden die u heeft aangemaakt tijdens het instellen van het gebruikersnaamaccount. Als u het antwoord bent vergeten, kunt u op elk gewenst moment een nieuw wachtwoord en beveiligingsvraag kiezen.

KAN IK MIJN ACCOUNT VOOR JOHN DEERE FINANCIAL BUITEN DE SAMENVOEGING HOUDEN?

Ja. Als u uw financiële gegevens gescheiden wilt houden van alle andere applicaties, is het mogelijk om alleen de andere accounts samen te voegen. Hierdoor heeft u in de toekomst twee John Deere accounts die u moet beheren.

KAN IK TWEE OF MEER JOHN DEERE FINANCIAL ACCOUNTS SAMENVOEGEN?

Ja, maar daarvoor moet u contact opnemen met het ondersteuningsteam.

IK ZIE DAT EEN VAN MIJN ACCOUNTS IN DE LIJST ONTBREEKT. KAN IK HET TOEVOEGEN?

Ja, door “account toevoegen” te selecteren, kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het account opgeven. Het account wordt dan ook samengevoegd.

IK ZIE ACCOUNTS WAARVAN IK NIET WIST DAT IK ZE HAD. WAAROM IS DAT?

Uw John Deere dealer kan accounts aanmaken voor diensten die u in het verleden heeft gekocht. John Deere wil u de controle over deze accounts geven en dealers toch de mogelijkheid bieden de instellingen te beheren, als u dat liever heeft.

Veelgestelde vragen van dealers

WAAROM KAN IK DE SAMENVOEGINGSTOOL NIET OPENEN?

Alleen dealermedewerkers met klantondersteunings- of klantprofielondersteuningsfuncties krijgen toegang tot de functionaliteit van de samenvoegingstool. Voor meer informatie kunt u de dealerprofielbeheerder van uw dealerbedrijf aanspreken.

WAT IS EEN PRIMAIR ACCOUNT?

Er wordt een primair account geselecteerd om te fungeren als het hoofdaccount waarmee de gebruiker inlogt op het systeem.

HOEVEEL TIJD HEEFT DE KLANT OM TE REAGEREN OP HET VERZOEK OM SAMENVOEGING?

Het opstarten van een samenvoeging vervalt na 30 dagen zonder activiteit. Na 15 dagen wordt een door het systeem gegenereerde herinnering verzonden. Als u nogmaals een herinnering moet versturen, kunt u dit doen vanuit het Centrum voor samenvoegen van accounts. Nadat een samenvoeging is vervallen, dient u het gehele proces opnieuw op te starten als de klant geen actie onderneemt om het te controleren en goed te keuren.

WAAROM MOET MIJN KLANT INLOGGEN OP ALLE ACCOUNTS DIE WORDEN SAMENGEVOEGD?

Het is onze bedoeling de klant controle te geven over de accounts die hij/zij bezit. Hierbij hoort dat hij/zij de wachtwoorden die bij de accounts horen, afzonderlijk moet beheren. Klanten hoeven alleen hun wachtwoord voor het account niet op te geven wanneer het account alleen wordt gebruikt voor ISG-applicaties. Het gaat om: JDLink™, Operations Center, StellarSupport™ en Field Connect™.

WAAR KAN IK DE STATUS ZIEN VAN EEN SAMENVOEGING DIE IK HEB OPGESTART VOOR EEN KLANT?

U kunt alle verzoeken om samenvoeging die zijn opgestart door uw dealerbedrijf opzoeken in het Centrum voor samenvoegen van accounts op de MyJohnDeere startpagina.