/ Generatorsets

Generatorsets

John Deere biedt een complete serie generatoren die wereldwijd voldoet aan alle normen en certificaten voor de uitstoot van rookgassen – van niet-gecertificeerde motoren tot motoren die voldoen aan fase III A (Europa) en Interim Tier 4 (Noord-Amerika).

De generatormotoren die voldoen aan fase III A zijn verkrijgbaar in vermogens van 30 tot 300 kVA met cilinderinhouden van 2,9 l tot 9,0 l. De nieuwste toevoegingen aan ons generatorgamma voldoen aan alle fase III A-uitstootnormen, welke in 2011 in Europa van kracht werden voor niet-essentiële of mobiele stroomgeneratoren. Daarnaast bieden wij een complete lijn van betrouwbare fase II-motoren en niet-emissiegecertificeerde motoren voor noodstroomgeneratoren en toepassing in niet-gereguleerde gebieden.

In vrijwel al onze generatorseries maakt John Deere gebruik van beproefde elektronische regelapparatuur. Deze apparatuur helpt bij het snel herstellen van de voeding, bieden schone energie, betere diagnosefuncties, bewaking van de motor en vereenvoudigen de synchronisatie wanneer de unit parallel aan overige aggregaten wordt gebruikt. De elektronische regelapparatuur maakt het ook eenvoudig om te schakelen tussen verschillende frequenties. Onze fase III A-motoren zijn voor onze Europese klanten afgesteld op 50 Hz bij 1500 tpm, maar zijn eenvoudig om te schakelen naar 60 Hz bij 1800 tpm voor fabrikanten die generatoren exporteren naar andere regio's.

 

De eigenaar van de generatorset profiteert ten volle van de eenvoud en het gebruiksgemak van de John Deere-motoren. Alle onderhoudspunten bevinden zich aan een zijde, wat zorgt voor een goede bereikbaarheid en snel onderhoud. Deze nieuwe motoren zijn speciaal zo ontwikkeld, dat zij een minimum aan geluid en trillingen produceren. Daarnaast zijn zij voorzien van een systeem voor het zuiveren van cartergassen (OCV - Open Crankcase Ventilation - open carterventilatie) waarmee wordt gezorgd voor een schonere werkomgeving.


John Deere Gen-Set

Noodstroomgenerator. De Europese Unie (EU) heeft geen regelgeving voor noodstroomgeneratoren. Volgens het Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency - federaal agentschap voor volksgezondheid en milieu) moeten noodstroomgeneratoren voldoen aan de emissienorm Tier 3.

 

Hoofdstroomgenerator. Met ingang van 2011, moeten hoofdstroomgeneratoren in Europa voldoen aan de emissienorm fase III A en in Noord-Amerika aan de norm Interim Tier 4.

 

Met John Deere generatormotoren blijven uw gen-sets voldoen aan de geldende normen en houden uw klanten vertrouwen in de inzetbaarheid. Ongeacht waar u uw generatorsets inzet, in de meeste landen voldoen zij aan de plaatselijke uitstootnormen50Hz-motoren

 

Onze huidige reeks motoren voldoet aan zowel de fase II- als de fase III A-uitstootnormen uit de Europese richtlijn 97/68/EC. Daarnaast voldoen veel motoren uit deze reeks aan de TA-Luft- en de CCNR-normen. Bovendien zijn er niet-emissiegecertificeerde motoren beschikbaar voor markten die niet zijn gereguleerd.


Schema 50Hz-vermogensbereik

60Hz-motoren


Binnen deze serie bieden wij een breed aanbod aan motoren die geheel voldoen aan de uitstootnormen EPA Tier 1, Tier 2, Tier 3, en Interim Tier 4. Bovendien zijn er niet-emissiegecertificeerde motoren beschikbaar voor markten die niet zijn gereguleerd.


Schema 60Hz-vermogensbereik

John Deere emissie-oplossingen

Gedurende meer dan 50 jaar hebben we diesel gebruikt als energiebron, nu wordt onze industrie gedreven door iets nieuws - snel veranderende emissienormen.
Meer informatie over emissieregelgeving

* Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.