Leiders uit het verleden

Portret van William Butterworth

William Butterworth

President

1907-1928

Voorzitter

1928-1936

De schoonzoon van Charles Deere, William Butterworth trouwde in 1892 met Deere's dochter Katherine en kwam in hetzelfde jaar bij Deere & Company in dienst als assistent-inkoper. De in Ohio geboren Butterworth was scherpzinnig en goed opgeleid, had een bachelor van Lehigh University en volgde een rechtenopleiding aan de National University Law School in Washington.

In 1897 werd Butterworth financieel directeur van Deere & Company. Toen Charles Deere tien jaar later overleed, werd hij tot de rol van president geroepen. Dit kwam niet als verrassing aangezien Butterworth informeel werd gezien als Deere's tweede man. Hij zou 21 jaar president van het bedrijf blijven.

Tijdens zijn presidentschap leidde Butterworth het bedrijf door vele veranderingen. In 1910 voerde de raad van bestuur van Deere een grootscheepse reorganisatie door, waardoor 11 fabrieken en 25 verkooporganisaties binnen de gehele Verenigde Staten en Canada in één geconsolideerde eenheid werden samengebracht. In 1912 ontstaat het moderne Deere & Company.

De productlijn van het bedrijf bleef groeien onder leiding van Butterworth. Deere begaf zich in 1912 op de maaidorsermarkt en kocht de Waterloo Gasoline Engine Company in 1918. Met die laatste overname verkreeg Deere de rechten om de populaire Waterloo Boy tweecilindertrekker te produceren en verkopen, het eerste product op de trekkermarkt voor het bedrijf.

Ook werknemers profiteerden toen Butterworth leiding gaf aan het bedrijf. In 1907, kort na het overlijden van Charles Deere, werd een door de werkgever betaald pensioenschema opgesteld voor werknemers met 20 of meer dienstjaren. Het pensioenplan en een ziektekosten- en invalidenprogramma waren niet de eerste in Amerika, maar zeker pionierswerk van Deere.

Toen hij met pensioen ging in 1928 werd Butterworth de eerste voorzitter van de raad van bestuur van John Deere. In 1927 werd hij verkozen tot president van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Hij werd nog drie keer herkozen voor die positie voordat hij stierf in 1936.

Deere & Company (NYSE: DE) is een wereldleider op het gebied van leveren van geavanceerde producten en diensten en is toegewijd aan het succes van klanten wiens werk verbonden is met het land – zij die het land bewerken, oogsten, omvormen, verrijken en erop bouwen om wereldwijd aan de dramatisch stijgende vraag te voldoen naar voedsel, brandstof, huisvesting en infrastructuur. Sinds 1837 heeft John Deere innovatieve producten van superieure kwaliteit geleverd, voortbouwend op een traditie van integriteit. Ga voor meer informatie over John Deere naar zijn wereldwijde website op www.JohnDeere.com.