Deze Privacyverklaring legt uit hoe John Deere en zijn filialen Persoonsgegevens verwerken. Deze Verklaring beantwoordt ook specifieke vragen over de privacy en beveiliging van verzamelde gegevens. Deze Verklaring is gericht aan individuen met wie wij omgaan, inclusief bezoekers of gebruikers van onze websites, toepassingen (web of mobiel) of online producten en diensten; huidige en toekomstige klanten; management en personeel van zakelijke klanten en verkopers; management en personeel van geautoriseerde dealers en distributeurs; bezoekers van onze voorzieningen, musea en attracties; en andere ontvangers van onze producten en diensten. De mensen van wie de Persoonsgegevens verwerkt worden, worden in deze Verklaring aangesproken met 'u'.

Persoonsgegevens worden gedeeld met leden van de John Deere Group. Een lijst met leden die tot de John Deere Group behoren is hier en binnen de bindende bedrijfsrichtlijnen beschikbaar. Bedrijven die tot de John Deere Group behoren kunnen in bepaalde situaties gezamenlijk Persoonsgegevens verwerken.

Land- of productspecifieke privacy-aanvullingen kunnen van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens in verband met specifieke producten of diensten die worden aangeboden door John Deere die in het algemeen verwerking van aanvullende categorieën Persoonsgegevens of verwerking voor verschillende doeleinden vereisen.

Producten en diensten van John Deere worden gedistribueerd via een netwerk van geautoriseerde dealers en distributeurs. De meerderheid van deze geautoriseerde dealers en distributeurs zijn zelfstandig beheerde en bestuurde bedrijven die mogelijk hun eigen privacyverklaringen hebben.

1. Soorten Persoonsgegevens die we verzamelen

We verwerken Persoonsgegevens over u. Dit hoofdstuk bevat enkele veelvoorkomende voorbeelden. Afhankelijk van uw land/regio en Toepasselijke wetgeving kunnen de onderstaande voorbeelden worden beschouwd als Persoonsgegevens en/of kunnen deze van u worden verzameld.

Persoonsgegevens en contactgegevens

 • Naam, geboortedatum, overheids-id's, handtekening, afbeelding
 • Adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Demografische gegevens (zoals geslacht, burgerlijke staat, huishouden, algemene locatie)
 • Gebruikersnaam, wachtwoord, sociale mediaprofiel
 • Gps-locatie

Transactie- en financiële rekeninggegevens

 • Financiële informatie (zoals rekeninghouder, rekeningnummer, creditcard-/betaalpasgegevens, financierings-/lease-informatie)
 • Transactie-informatie (zoals aankopen, servicegeschiedenis, betalingen, klachten, claims)
 • Informatie over kredietaanvragen (zoals activa, passiva, inkomsten, beroep, financiële verklaring, huidige en historische accountinformatie bij ons, apparatuur en het dollarbedrag dat wordt gefinancierd, kredietinformatie [inclusief kredietscores], eigendomsrapporten over alle eigendommen die uw verplichting aan ons veilig stellen)
 • Verzekeringsinformatie (zoals verzekeringsbewijs)

Voorkeurs- en relatie-informatie

 • Voorkeurs- en relatie-informatie (zoals bedrijfstype, belangen)
 • Informatie over bedrijfsrol (zoals beroep, functietitel, contactinformatie, bedrijfsgegevens, dienstverbandgeschiedenis)
 • Informatie over eigendom, boerderij of bedrijf
 • Taalvoorkeur
 • Informatie over hoe u met ons, geautoriseerde dealers en distributeurs en zakenpartners omgaat
 • Details van accounts bij ons (zoals aankopen, verzoeken, klantaccounts, garantieclaimgeschiedenis, betalingsgeschiedenis)

Computer-, apparaat-, onlineservice-, sociale media- en internetinformatie

 • Activiteit in onze online diensten (zoals gebruikersnaam en wachtwoord voor inloggen, datum/tijd van bezoek, zoekgegevens)
 • Apparaat-id voor elk apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot onze online diensten (zoals model, serienummer, gebruiksvolging)
 • Informatie over pagina's of inhoud die op de online diensten wordt bezocht
 • Sociale mediaprofielgegevens en opmerkingen (inclusief opvattingen en opinies), afbeeldingen en andere informatie die u op messageboards, gebruikersforums (inclusief sociale media) plaatst of in reactie op enquêtes
 • Of u onze communicatie hebt geopend of gelezen
 • Cookies en andere volgtechnologieën (zie Cookieverklaring)
 • Tijd en duur van het gebruik van de online diensten, foutrapporten en prestatiegegevens. Informatie en verzamelde gegevens omvatten uw IP-adres en informatie met betrekking tot het IP-adres
 • Type en versie van het besturingssysteem of de webbrowser van uw apparaat
 • Hardwaremodel en andere unieke apparaat-id's; en in sommige gevallen de locatie van uw apparaat. Deze informatie kan worden geregistreerd wanneer u van de onlinediensten gebruikmaakt

Gevoelige of speciale Persoonsgegevens

 • Een deel van de Persoonsgegevens die we kunnen verwerken voor de doelen zoals aangegeven in hoofdstuk 3 kunnen volgens toepasselijke wetgeving worden aangemerkt als gevoelige of speciale Persoonsgegevens. In bepaalde landen/regio's worden deze gegevens mogelijk niet verzameld.

We verzamelen ook Machinegegevens die worden gegenereerd door, verzameld door of opgeslagen in producten of apparatuur, of hardware of apparatuur die met producten of apparatuur worden gekoppeld. Zie voor meer informatie over hoe we Machinegegevens kunnen gebruiken de Gegevensdiensten- en abonnementenverklaring van John Deere. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn onder meer licenties, registratie, VIN, locatie-uren, diagnosegegevens en gebruiksinformatie.

2. Hoe we Persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen Persoonsgegevens over u die van verschillende bronnen afkomstig zijn, zoals: 

Informatie rechtstreeks verzameld van u:

Wij verzamelen Persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert. U kunt Persoonsgegevens elektronisch, schriftelijk of mondeling aan ons verstrekken. Veelvoorkomende interacties waarbij u Persoonsgegevens aan ons verstrekt, zijn onder meer wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor of diensten aanschaft of producten en apparatuur koopt
 • Zich registreert voor een account
 • Onze online diensten gebruikt, inclusief onze website
 • Zich aanmeldt om een nieuwsbrief te ontvangen
 • Contact met ons opneemt voor klantenservice of uw garantie registreert
 • Financiering aanvragt
 • Reageert op enquêtes

Van derden:

We ontvangen Persoonsgegevens over u van derden die deze gegevens aan ons verstrekken. Derde partijen zijn geautoriseerde dealers en distributeurs, leveranciers, verzekeringsaanbieders, uw werkgever, kredietbureaus en rechtshandhavings- of overheidsinstanties.

Als u goederen of diensten op krediet koopt of leaset, verzamelen we over het algemeen Persoonsgegevens van u, kredietbureaus, financiële instellingen en andere crediteuren, uw werkgever en openbare bronnen, voor zover toegestaan door de Toepasselijke wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld Persoonsgegevens verzamelen van bepaalde derden, zoals van uw werkgever om uw inkomstengegevens te bevestigen, van crediteuren om uw kredietwaardigheid te bevestigen en van kredietbureaus om een kredietrapport te verkrijgen, of we kunnen een vertegenwoordiger inzetten om namens ons informatie te verzamelen, of we kunnen bestaande Persoonsgegevens over u in ons bestand hebben als u in het verleden een klant bent geweest of als u een garantiegever was voor een van onze andere klanten.

We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen van externe gegevensleveranciers die onze bestanden verbeteren en ons helpen onze klanten beter te begrijpen:

 • Als u een van onze producten of diensten koopt via dergelijke derden,
 • Als u sociale mediasites, zoals Facebook, bezoekt of als u communiceert met een sociale mediafunctie op de online diensten, zoals een plug-in voor sociale media (een 'like'-knop op Facebook),
 • Als u op 'like' klikt op onze sociale mediapagina's , of
 • Als u zich bij onze gemeenschappen voegt

Wij (of derden) maken gebruik van cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen over uw computer of apparaat en uw gebruik van John Deere en andere websites en toepassingen van derden. Zie onze Cookieverklaringonderaan onze homepage voor meer informatie over de cookies die we plaatsen.

3. Hoe we Persoonsgegevens gebruiken (de 'doeleinden')

We zullen Persoonsgegevens verwerken wanneer we ervan overtuigd zijn dat we een geschikte rechtsgrondslag hebben. Typische rechtsgrondslagen en doeleinden voor de verwerking van Persoonsgegevens omvatten het volgende, tenzij een andere rechtsgrondslag van toepassing is volgens de vereisten van land- of productspecifieke wetgeving:

Verwerken om contractuele verplichtingen na te komen:we verwerken Persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen aan u te voldoen. Deze verwerking bestaat uit:

 • Het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens om de aangevraagde producten en diensten te leveren
 • Levering van goederen en diensten die u aanvraagt
 • Gerelateerde diensten zoals productlevering, onderhoud, klant- en productondersteuning en service (inclusief garantieservice), financiering, leasen en kredietdiensten; en voor uitvoering van de onlinediensten
 • Uw kredietwaardigheid beoordelen; in sommige landen/regio's gebeurt dit door gebruik te maken van automatische besluitvorming
 • Het onderhouden en vervolledigen van uw account, het beantwoorden van uw gerelateerde vragen, het verwerken van uw feedback en het bieden van ondersteuning
 • U voorzien van algemene klantenservice en reageren op uw vragen en klachten met betrekking tot onze diensten
 • Uw toegang tot gerelateerde diensten en toepassingen behouden
 • U servicecommunicatie sturen over onderhoud, beschikbaarheid, functionaliteit of andere zaken

Verwerken waar u toestemming geeft: wij verwerken Persoonsgegevens op basis van uw toestemming die u op elk moment kunt intrekken. Deze verwerking kan bestaan uit:

 • Persoonsgegevens delen met onze geautoriseerde dealers, distributeurs en/of verkopers, zodat ze u kunnen ondersteunen bij aankoop van een product of dienst, of zoals anderszins overeengekomen tussen u en uw dealer/verkoper
 • Persoonsgegevens delen wanneer u goederen of diensten op krediet koopt of leaset van een geautoriseerde dealer of distributeur, John Deere Financial Multi-Use Account-verkoper of een andere persoon, of wanneer u ermee instemt om de verplichtingen van iemand anders onder een dergelijke overeenkomst te garanderen
 • Persoonsgegevens delen met leveranciers
 • Persoonsgegevens delen met geautoriseerde dealers en distributeurs om ze contact met u op te laten nemen om u marketinginformatie over John Deere-producten en -diensten te geven
 • Marketing aan u over onze producten en diensten en om goederen en diensten te identificeren waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn, inclusief van geautoriseerde dealers en distributeurs, leveranciers en partners. We nemen alleen contact met u op voor marketingdoeleinden als u toestemming geeft in uw marketingvoorkeuren
 • Sweepstakes, wedstrijden, loyaliteitsprogramma's en andere promotionele evenementen gebruiken waarvoor u zich moet aanmelden of waaraan u deelneemt, zoals het plannen en regelen van rondleidingen in onze faciliteiten of attracties, of het meedoen aan productintroducties en andere vakbeurzen
 • Andere informatie verstrekken die interessant kan zijn, zoals aankondigingen, reminders, service-onderbrekingen, productverbeteringsprogramma's en technische servicebulletins; nieuws over John Deere, bedrijfsbladen (zoals The Furrowen Homestead) en catalogi; en uitnodigingen voor vakbeurzen, productintroducties en andere evenementen

Verwerking om naleving te waarborgen:

 • We verwerken Persoonsgegevens zoals vereist door Toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten die van toepassing zijn op John Deere.

Verwerking op basis van ons rechtmatige belang. We kunnen Persoonsgegevens verwerken op basis van ons rechtmatige belang, inclusief als volgt:

 • Voor het bewaken, onderhouden en verbeteren van onze IT-omgeving en de toepassingen die onze klanten gebruiken en die we gebruiken om onze diensten te beheren
 • Indien nodig zullen we Persoonsgegevens verwerken om strafrechtelijke activiteiten zoals fraude te voorkomen of te vervolgen en om juridische claims te doen gelden of ons tegen juridische claims te verdedigen
 • We kunnen Persoonsgegevens opnimiseren/anonimiseren om gegevenssets te maken die we gebruiken voor onze zakelijke doeleinden, waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Voor het evalueren van uw gebruik van onze diensten om te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en om verbeteringen aan te brengen in onze bestaande producten en diensten

4. Waarom Persoonsgegevens openbaar worden gemaakt door John Deere

Wij delen Persoonsgegevens op de manier en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven en in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alle transactiespecifieke documenten, tenzij we u anders hebben geïnformeerd of als de verwerking in strijd is met de Toepasselijke wetgeving:

 • Met de John Deere Group, waarbij dit delen nuttig is om u te voorzien van onze diensten of producten of om ons bedrijf te beheren
 • Met andere bedrijven die gespecialiseerde of professionele functies voor ons uitvoeren
 • Met externe dienstverleners (die volgens onze instructies zullen werken, zoals beschreven in een schriftelijke overeenkomst met ons) om ons te helpen bij het leveren van informatie, producten of diensten aan u, bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, of bij het beheren en verbeteren van onze producten of diensten. We delen uw Persoonsgegevens met deze derden om diensten uit te voeren, waarbij passende contractuele beperkingen en veiligheidsmaatregelen gelden. Dit omvat IT-serviceproviders die helpen bij het beheren van onze IT- en backoffice-systemen en machinediensten, waaronder internet- en softwarediensten: gegevenshosting, gegevensconversie en cloudcomputingcapaciteiten, accountbeheer en -beveiliging, testen, foutopsporing, foutrapportage en gebruiksanalyses, evenals mobiele telecommunicatieproviders
 • Met toezichthouders en rechtbanken, om te voldoen aan alle Toepasselijke wetten, voorschriften en regels en verzoeken van rechtshandhavende, regelgevende en andere overheidsinstanties
 • Met geautoriseerde dealers en distributeurs, zodat ze u kunnen ondersteunen. Zij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken op de manieren zoals beschreven in 'Hoe we Persoonsgegevens gebruiken' in hoofdstuk 3 hierboven of met betrekking tot producten en diensten die ons eigen assortiment producten en diensten aanvullen. Deze diensten kunnen onderhevig zijn aan afzonderlijke algemene voorwaarden en privacybeleid
 • Met onze partners, filialen of adverteerders kunnen we geaggregeerde, statistische of verkeerspatroongegevens delen, zodat u persoonlijkere aanbiedingen krijgt
 • Met online diensten die plug-ins of inhoud van derden kunnen bevatten, zoals Facebook (de 'like'-knop), Twitter (de 'Delen op Twitter'-knop), LinkedIn of Google. Zie voor meer informatie onze Cookieverklaring.
 • Als we in de toekomst een of meer van onze bedrijfsmiddelen of activa verkopen of overdragen met een derde partij kunnen we informatie delen aan een potentiële of feitelijke koper van ons bedrijf of onze activa

5. Cookies en vergelijkbare verzameltechnologieën

Technischeinformatie die ook Persoonsgegevens kan omvatten (uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam) kan via cookies en andere volgtechnologieën (zoals transparante GIF-bestanden) worden verzameld. Zie onze Cookieverklaringonderaan onze homepage voor meer informatie.

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot Persoonsgegevens die onderhevig zijn aan bepaalde vrijstellingen en afhankelijk zijn van uw land/regio en in sommige gevallen van de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren. Als u deze rechten in uw land/regio hebt, zoals in de EU/VK, en als u toegang wilt krijgen tot gegevens, gegevens wilt corrigeren, updaten of verwijderen, informatie wilt aanvragen, bezwaar wilt maken, om beperking van verwerking wilt verzoeken, gegevensportabiliteit wilt aanvragen, niet uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking onderwerp wilt zijn van beslissingen of anderszins actie wilt ondernemen met betrekking tot Persoonsgegevens, u kunt uw rechten uitoefenen door op elk moment een verzoekformulier voor gegevenssubjecten hieronder  in te vullen of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in hoofdstuk 12 ('Hoe kunt u contact met ons opnemen') hieronder.

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjecten Verenigde Staten >

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjecten Brazilië >

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjecten Canada >

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjecten China >

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjecten EU >

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjecten Zuid-Afrika >

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjecten Thailand >

Als we Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we vóór uw intrekken hebben uitgevoerd, en heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

In bepaalde landen/regio's hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop we Persoonsgegevens verwerken. We vragen u om eerst eventuele problemen met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt om op elk moment contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

Vul het formulier hier in om een algemene privacyklacht in te dienen die verder geen privacyrecht is >

Als u vragen hebt over Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in hoofdstuk 12 hieronder. We kunnen u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit te bevestigen en voor beveiligingsdoeleinden, voordat we de door u aangevraagde Persoonsgegevens aan u verstrekken. In overeenstemming met de Toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen indien wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek ongegrond of buitensporig is.

Onder voorbehoud van juridische en andere toegestane overwegingen doen we alle redelijke inspanningen om onmiddellijk aan uw verzoek te voldoen of u te informeren als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. Mogelijk kunnen we uw verzoek niet altijd volledig in behandeling nemen, bijvoorbeeld als dit invloed heeft op de vertrouwelijkheidsplicht die we jegens anderen hebben, of als we wettelijk het recht hebben om het verzoek op een andere manier te verwerken.

In bepaalde landen/regio's kunt u zich afmelden voor het ontvangen van marketing- en promotiecommunicatie van ons via de juiste link of door schriftelijk contact met ons op te nemen via de contactinformatie in hoofdstuk 12 hieronder. Als u onze e-mailcommunicatie ontvangt, kunt u zich ook afmelden door op de in elke e-mail opgenomen koppeling voor afmelden te klikken. Houd er rekening mee dat u transactie- en accountgerelateerde communicatie van ons kunt blijven ontvangen.

In sommige gevallen kan de uitoefening van deze rechten (bijvoorbeeld het wissen, bezwaar maken, beperken of niet verlenen of intrekken van toestemming voor verwerking) het voor ons onmogelijk maken om de doeleinden te bereiken die in hoofdstuk 3 van deze Privacyverklaring zijn vastgesteld.

7. Informatie- en gegevensbeveiliging

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, beleidslijnen en procedures geïmplementeerd en aangehouden om het risico op onbedoelde vernietiging, verlies of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens te verminderen. Raadpleeg voor meer informatie over ons cyberbeveiligingsprogramma het nieuwste duurzaamheidsrapport van ons bedrijf of neem contact met ons op zoals beschreven in hoofdstuk 12 hieronder.

8. Gegevensbewaring

We bewaren Persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals uitgelegd in deze Privacyverklaring of in een transactiespecifiek document. In sommige gevallen kunnen we Persoonsgegevens langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer we dit moeten doen in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, belastings- of boekhoudkundige vereisten. In specifieke omstandigheden kunnen we Persoonsgegevens langere tijd opslaan, zodat we een nauwkeurig overzicht hebben van uw omgang met ons in geval van klachten of uitdagingen, of als we redelijkerwijs denken dat er een kans is op geschillenbeslechting met betrekking tot Persoonsgegevens of uw handelingen. Persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig ons gegevensbewaringsschema en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens ons gegevensbewaringsschema en de toepasselijke juridische eisen, zullen wij Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn verwijderen en/of anonimiseren.

9. Wereldwijde overdracht van Persoonsgegevens

John Deere werkt wereldwijd. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen in landen over de hele wereld, waaronder de Europese Unie ('EU'), de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië, India en andere landen waar John Deere vestigingen, geautoriseerde dealers en distributeurs of serviceproviders heeft. Deze locaties hebben vaak verschillende normen voor gegevensbescherming. Wanneer we Persoonsgegevens naar andere landen overdragen, zullen we die informatie beschermen zoals hieronder in deze Privacyverklaring beschreven of zoals bij de verzameling van gegevens aan u bekendgemaakt.

John Deere zal passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de Toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en belangen te beschermen. We hebben een reeks bindende bedrijfsrichtlijnen ('BCR's') voor de EU opgesteld en geïmplementeerd onder leden van de John Deere Group, die door de EU-gegevensbeschermingsinstanties zijn erkend als een passend beschermingsniveau voor de Persoonsgegevens die we wereldwijd verwerken. Een kopie van onze BCR's is hier beschikbaar.

In alle andere landen buiten de EU zijn bij de overdracht van Persoonsgegevens tussen leden van de John Deere Group passende maatregelen geïmplementeerd, zoals contractuele standaardclausules, certificeringen, gedragscodes of andere geldige mechanismen voor gegevensoverdracht. Ons interne beleid en onze gedragscodes vereisen ook dat alle toepasselijke privacywetgeving en -voorschriften worden nageleefd.

Wanneer we Persoonsgegevens overdragen buiten John Deere of aan derden die helpen bij het leveren van onze producten en diensten, verkrijgen we van hen contractuele verplichtingen om Persoonsgegevens te beschermen. Sommige van deze garanties worden erkend als voorwaarden voor gegevensoverdracht, zoals Contractuele standaardclausules van de EU.

Wanneer we verzoeken om informatie van rechtshandhavings- of regelgevende instanties ontvangen, valideren we deze verzoeken zorgvuldig voordat Persoonsgegevens worden gedeeld en zorgen we vervolgens ervoor dat Persoonsgegevens alleen indien nodig worden gedeeld.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over ons gebruik van serviceproviders en de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen (inclusief een kopie van relevante contractuele verplichtingen) om de juiste bescherming van Persoonsgegevens te waarborgen wanneer deze worden overgedragen zoals hierboven vermeld.

10. Privacy van kinderen

De website en toepassingen van John Deere zijn niet bedoeld voor kinderen of pubers en we verzamelen niet bewust directe Persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als u denkt dat we informatie over een kind verwerken, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactinformatie in het gedeelte 'Hoe kunt u contact met ons opnemen' hieronder, zodat we de gegevens kunnen onderzoeken en beperken.

11. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Af en toe kan deze Privacyverklaring gewijzigd worden om nieuwe of andere privacygebruiken op te nemen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de datum bij 'Laatst bijgewerkt' onderaan deze Verklaring herzien.

12. Hoe kunt u contact met ons/algemene regelaars opnemen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze privacygebruiken of deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Onze aangewezen functionarissen voor gegevensbescherming (of vergelijkbaar) worden hier ook vermeld.

Als u woonachtig bent in:

Contactgegevens:

Verenigde Staten van Amerika of een niet hieronder vermeld land

T.a.v.: Privacymanager
Wereldwijd centrum voor bedrijfsrichtlijnen
One John Deere Place
Moline, IL 61265, VS

PrivacyManager@JohnDeere.com

Voor meer informatie over privacyrechten in Californië, zie www.deere.com.

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjectrechten

Argentinië

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australië en Nieuw-Zeeland

John Deere Limited (Australië)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland, 4132

Australië: 1800-800-981

Nieuw-Zeeland: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Brazilië

PrivacyManager@JohnDeere.com

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjectrechten

Canada

Hoofdfunctionaris bescherming Persoonsgegevens

John Deere Canada ULC

Postbus 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Hoofdfunctionaris bescherming Persoonsgegevens

John Deere Financial

Postbus 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

China

PrivacyManager@JohnDeere.com

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjectrechten

Europese Unie of Europese Economische Ruimte en Verenigd Koninkrijk

Functionaris bescherming Persoonsgegevens EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Duitsland

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjectrechten

Mexico

PrivacyManager@JohnDeere.com

Rusland

PrivacyManager@JohnDeere.com

Zuid-Afrika

John Deere (Pty) Ltd

Gegevensfunctionaris

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Zuid-Afrika

manirebone@johndeere.com

Verzoekformulier betreffende gegevenssubjectrechten

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP-bedrijven

WIRTGEN GROUP

Filiaal van John Deere GmbH & Co. KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

Definities

Persoonsgegevens worden onder de Toepasselijke wetgeving gedefinieerd. Persoonsgegevens omvatten vaak alle gegevens die te maken hebben met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon ('Gegevenssubject'). Een identificeerbare natuurlijke persoon is vaak iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, enz.

In Zuid-Afrika en Argentinië worden Persoonsgegevens van bedrijfsentiteiten ook beschermd door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bij het verwerken van dergelijke Persoonsgegevens in Zuid-Afrika en Argentinië doen we dit in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Verwerking wordt gedefinieerd onder Toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot acties zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, openen, aanpassen, verwijderen, vernietigen of delen van gegevens.

Machinegegevens zijn gegevens die worden gegenereerd door, verzameld door of opgeslagen in uw machine of enige hardware of apparatuur die met uw machine is verbonden.

Toepasselijke wetgeving betekent alle relevante en toepasselijke wetten, regels, voorschriften, decreten, statuten, verordeningen, bevelen, mandaten en resoluties met betrekking tot gegevensbeveiliging, gegevensbescherming, privacy en/of de verwerking van Persoonsgegevens, die van toepassing zijn op de John Deere Group.

Beheerder is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, agentschap of ander orgaan dat alleen of samen met anderen bepaalt waarvoor en hoe de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.

De Deere-entiteit waarmee u een primaire relatie hebt is de beheerder van de Persoonsgegevens die worden verzameld van personen binnen de reikwijdte van deze Verklaring. Deze entiteit kan variëren afhankelijk van de situatie. Het kan de entiteit zijn die een diensten-/leveringscontract met u of met uw werkgever heeft gesloten of de entiteit die u van marketing- en promotiemateriaal en communicatie heeft voorzien; de primaire entiteit in het land van de John Deere-website die u hebt bezocht; de entiteit die de lokale faciliteiten beheert die u hebt bezocht, de entiteit die een evenement (samen met anderen) heeft georganiseerd; enz.

Wanneer er meer dan een entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking, zoals wanneer twee Deere-entiteiten een zakelijk contract met uw bedrijf ondertekenen, zijn deze entiteiten gezamenlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van een specifieke verwerkingsactiviteit ('Gezamenlijke regelaars').

In sommige gevallen kan meer dan een Deere-entiteit als onafhankelijke regelaars uw Persoonsgegevens verwerken. Als u vragen hebt over de regelaar, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie hoofdstuk 12 voor contactgegevens).

Privacysupplement Australië en Nieuw-Zeeland

Californië en andere privacyverklaringen van de Amerikaanse staat

Addendum China

Last Updated: April 23, 2024