Privacy en data

Deze Privacyverklaring legt uit hoe John Deere en zijn filialen Persoonsgegevens verwerken. Deze Verklaring beantwoordt ook specifieke vragen over de privacy en beveiliging van verzamelde gegevens. Deze Verklaring is gericht aan individuen met wie wij omgaan, inclusief bezoekers of gebruikers van onze websites, toepassingen (web of mobiel) of online producten en diensten; huidige en toekomstige klanten; management en personeel van zakelijke klanten en verkopers; management en personeel van geautoriseerde dealers en distributeurs; bezoekers van onze voorzieningen, musea en attracties; en andere ontvangers van onze producten en diensten. De mensen van wie de Persoonsgegevens verwerkt worden, worden in deze Verklaring aangesproken met 'u'.

Persoonsgegevens worden gedeeld met leden van de John Deere Group. Een lijst met leden die tot de John Deere Group behoren is hier en binnen de bindende bedrijfsrichtlijnen beschikbaar. Bedrijven die tot de John Deere Group behoren kunnen in bepaalde situaties gezamenlijk Persoonsgegevens verwerken.

Land- of productspecifieke privacy-aanvullingen kunnen van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens in verband met specifieke producten of diensten die worden aangeboden door John Deere die in het algemeen verwerking van aanvullende categorieën Persoonsgegevens of verwerking voor verschillende doeleinden vereisen.

Producten en diensten van John Deere worden gedistribueerd via een netwerk van geautoriseerde dealers en distributeurs. De meerderheid van deze geautoriseerde dealers en distributeurs zijn zelfstandig beheerde en bestuurde bedrijven die mogelijk hun eigen privacyverklaringen hebben.

1. Soorten Persoonsgegevens die we verzamelen

We verwerken Persoonsgegevens over u. Dit hoofdstuk bevat enkele veelvoorkomende voorbeelden. Afhankelijk van uw land/regio en Toepasselijke wetgeving kunnen de onderstaande voorbeelden worden beschouwd als Persoonsgegevens en/of kunnen deze van u worden verzameld.

Persoonsgegevens en contactgegevens

 • Naam, geboortedatum, overheids-id's, handtekening, afbeelding
 • Adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Demografische gegevens (zoals geslacht, burgerlijke staat, huishouden, algemene locatie)
 • Gebruikersnaam, wachtwoord, sociale mediaprofiel
 • Gps-locatie

2. Hoe we Persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen Persoonsgegevens over u die van verschillende bronnen afkomstig zijn, zoals: 

Informatie rechtstreeks verzameld van u:

Wij verzamelen Persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert. U kunt Persoonsgegevens elektronisch, schriftelijk of mondeling aan ons verstrekken. Veelvoorkomende interacties waarbij u Persoonsgegevens aan ons verstrekt, zijn onder meer wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor of diensten aanschaft of producten en apparatuur koopt
 • Zich registreert voor een account
 • Onze online diensten gebruikt, inclusief onze website
 • Zich aanmeldt om een nieuwsbrief te ontvangen
 • Contact met ons opneemt voor klantenservice of uw garantie registreert
 • Financiering aanvragt
 • Reageert op enquêtes

3. Hoe we Persoonsgegevens gebruiken (de 'doeleinden')

We zullen Persoonsgegevens verwerken wanneer we ervan overtuigd zijn dat we een geschikte rechtsgrondslag hebben. Typische rechtsgrondslagen en doeleinden voor de verwerking van Persoonsgegevens omvatten het volgende, tenzij een andere rechtsgrondslag van toepassing is volgens de vereisten van land- of productspecifieke wetgeving:

Verwerken om contractuele verplichtingen na te komen:we verwerken Persoonsgegevens om aan onze contractuele verplichtingen aan u te voldoen. Deze verwerking bestaat uit:

 • Het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens om de aangevraagde producten en diensten te leveren
 • Levering van goederen en diensten die u aanvraagt
 • Gerelateerde diensten zoals productlevering, onderhoud, klant- en productondersteuning en service (inclusief garantieservice), financiering, leasen en kredietdiensten; en voor uitvoering van de onlinediensten
 • Uw kredietwaardigheid beoordelen; in sommige landen/regio's gebeurt dit door gebruik te maken van automatische besluitvorming
 • Het onderhouden en vervolledigen van uw account, het beantwoorden van uw gerelateerde vragen, het verwerken van uw feedback en het bieden van ondersteuning
 • U voorzien van algemene klantenservice en reageren op uw vragen en klachten met betrekking tot onze diensten
 • Uw toegang tot gerelateerde diensten en toepassingen behouden
 • U servicecommunicatie sturen over onderhoud, beschikbaarheid, functionaliteit of andere zaken

4. Waarom Persoonsgegevens openbaar worden gemaakt door John Deere

Wij delen Persoonsgegevens op de manier en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven en in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alle transactiespecifieke documenten, tenzij we u anders hebben geïnformeerd of als de verwerking in strijd is met de Toepasselijke wetgeving:

 • Met de John Deere Group, waarbij dit delen nuttig is om u te voorzien van onze diensten of producten of om ons bedrijf te beheren
 • Met andere bedrijven die gespecialiseerde of professionele functies voor ons uitvoeren
 • Met externe dienstverleners (die volgens onze instructies zullen werken, zoals beschreven in een schriftelijke overeenkomst met ons) om ons te helpen bij het leveren van informatie, producten of diensten aan u, bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf, of bij het beheren en verbeteren van onze producten of diensten. We delen uw Persoonsgegevens met deze derden om diensten uit te voeren, waarbij passende contractuele beperkingen en veiligheidsmaatregelen gelden. Dit omvat IT-serviceproviders die helpen bij het beheren van onze IT- en backoffice-systemen en machinediensten, waaronder internet- en softwarediensten: gegevenshosting, gegevensconversie en cloudcomputingcapaciteiten, accountbeheer en -beveiliging, testen, foutopsporing, foutrapportage en gebruiksanalyses, evenals mobiele telecommunicatieproviders

5. Cookies en vergelijkbare verzameltechnologieën

Technischeinformatie die ook Persoonsgegevens kan omvatten (uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam) kan via cookies en andere volgtechnologieën (zoals transparante GIF-bestanden) worden verzameld. Zie onze Cookieverklaringonderaan onze homepage voor meer informatie.

6. Hoe u uw Persoonsgegevens kunt openen en controleren

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot Persoonsgegevens die onderhevig zijn aan bepaalde vrijstellingen en afhankelijk zijn van uw land/regio en in sommige gevallen van de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren. Als u deze rechten in uw land/regio hebt, zoals in de EU/VK, en als u toegang wilt krijgen tot gegevens, gegevens wilt corrigeren, updaten of verwijderen, informatie wilt aanvragen, bezwaar wilt maken, om beperking van verwerking wilt verzoeken, gegevensportabiliteit wilt aanvragen, niet uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking onderwerp wilt zijn van beslissingen of anderszins actie wilt ondernemen met betrekking tot Persoonsgegevens, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in hoofdstuk 12 ('Hoe kunt u contact met ons opnemen') hieronder.

Als we Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we vóór uw intrekken hebben uitgevoerd, en heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

7. Informatie- en gegevensbeveiliging

We hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, beleidslijnen en procedures geïmplementeerd en aangehouden om het risico op onbedoelde vernietiging, verlies of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens te verminderen. Raadpleeg voor meer informatie over ons cyberbeveiligingsprogramma het nieuwste duurzaamheidsrapport van ons bedrijf of neem contact met ons op zoals beschreven in hoofdstuk 12 hieronder.

8. Gegevensbewaring

We bewaren Persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals uitgelegd in deze Privacyverklaring of in een transactiespecifiek document. In sommige gevallen kunnen we Persoonsgegevens langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer we dit moeten doen in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, belastings- of boekhoudkundige vereisten. In specifieke omstandigheden kunnen we Persoonsgegevens langere tijd opslaan, zodat we een nauwkeurig overzicht hebben van uw omgang met ons in geval van klachten of uitdagingen, of als we redelijkerwijs denken dat er een kans is op geschillenbeslechting met betrekking tot Persoonsgegevens of uw handelingen. Persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig ons gegevensbewaringsschema en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens ons gegevensbewaringsschema en de toepasselijke juridische eisen, zullen wij Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn verwijderen en/of anonimiseren.

9. Wereldwijde overdracht van Persoonsgegevens

John Deere werkt wereldwijd. Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen in landen over de hele wereld, waaronder de Europese Unie ('EU'), de Verenigde Staten van Amerika, Brazilië, India en andere landen waar John Deere vestigingen, geautoriseerde dealers en distributeurs of serviceproviders heeft. Deze locaties hebben vaak verschillende normen voor gegevensbescherming. Wanneer we Persoonsgegevens naar andere landen overdragen, zullen we die informatie beschermen zoals hieronder in deze Privacyverklaring beschreven of zoals bij de verzameling van gegevens aan u bekendgemaakt.

John Deere zal passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de Toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw privacyrechten en belangen te beschermen. We hebben een reeks bindende bedrijfsrichtlijnen ('BCR's') voor de EU opgesteld en geïmplementeerd onder leden van de John Deere Group, die door de EU-gegevensbeschermingsinstanties zijn erkend als een passend beschermingsniveau voor de Persoonsgegevens die we wereldwijd verwerken. Een kopie van onze BCR's is hier beschikbaar.

10. Privacy van kinderen

De website en toepassingen van John Deere zijn niet bedoeld voor kinderen of pubers en we verzamelen niet bewust directe Persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als u denkt dat we informatie over een kind verwerken, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactinformatie in het gedeelte 'Hoe kunt u contact met ons opnemen' hieronder, zodat we de gegevens kunnen onderzoeken en beperken.

11. Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Af en toe kan deze Privacyverklaring gewijzigd worden om nieuwe of andere privacygebruiken op te nemen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de datum bij 'Laatst bijgewerkt' onderaan deze Verklaring herzien.

12. Hoe kunt u contact met ons/algemene regelaars opnemen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze privacygebruiken of deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Onze aangewezen functionarissen voor gegevensbescherming (of vergelijkbaar) worden hier ook vermeld.

Definities

Persoonsgegevens worden onder de Toepasselijke wetgeving gedefinieerd. Persoonsgegevens omvatten vaak alle gegevens die te maken hebben met een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon ('Gegevenssubject'). Een identificeerbare natuurlijke persoon is vaak iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, enz.

In Zuid-Afrika en Argentinië worden Persoonsgegevens van bedrijfsentiteiten ook beschermd door toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bij het verwerken van dergelijke Persoonsgegevens in Zuid-Afrika en Argentinië doen we dit in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Verwerking wordt gedefinieerd onder Toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot acties zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, openen, aanpassen, verwijderen, vernietigen of delen van gegevens.

Machinegegevens zijn gegevens die worden gegenereerd door, verzameld door of opgeslagen in uw machine of enige hardware of apparatuur die met uw machine is verbonden.

Toepasselijke wetgeving betekent alle relevante en toepasselijke wetten, regels, voorschriften, decreten, statuten, verordeningen, bevelen, mandaten en resoluties met betrekking tot gegevensbeveiliging, gegevensbescherming, privacy en/of de verwerking van Persoonsgegevens, die van toepassing zijn op de John Deere Group.

Beheerder is een natuurlijke of rechtspersoon, openbare autoriteit, agentschap of ander orgaan dat alleen of samen met anderen bepaalt waarvoor en hoe de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.

De Deere-entiteit waarmee u een primaire relatie hebt is de beheerder van de Persoonsgegevens die worden verzameld van personen binnen de reikwijdte van deze Verklaring. Deze entiteit kan variëren afhankelijk van de situatie. Het kan de entiteit zijn die een diensten-/leveringscontract met u of met uw werkgever heeft gesloten of de entiteit die u van marketing- en promotiemateriaal en communicatie heeft voorzien; de primaire entiteit in het land van de John Deere-website die u hebt bezocht; de entiteit die de lokale faciliteiten beheert die u hebt bezocht, de entiteit die een evenement (samen met anderen) heeft georganiseerd; enz.

Wanneer er meer dan een entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking, zoals wanneer twee Deere-entiteiten een zakelijk contract met uw bedrijf ondertekenen, zijn deze entiteiten gezamenlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van een specifieke verwerkingsactiviteit ('Gezamenlijke regelaars').

In sommige gevallen kan meer dan een Deere-entiteit als onafhankelijke regelaars uw Persoonsgegevens verwerken. Als u vragen hebt over de regelaar, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie hoofdstuk 12 voor contactgegevens).

Last Updated: June 30, 2023