Operations CenterAgrarische Management Oplossingen

  • Documentatie en precisielandbouw eenvoudig gemaakt: bewaren, visualiseren en ordenen van alle veldgegevens
  • Voorbereiden van nieuwe instellingbestanden
  • Bewerken en managen van veldgrenzen
  • Bewaren van A-B-lijnen of taakkaarten
Printen
PLACEHOLDER ALT TEXT

Percelen intekenen

Met het nieuwe tekengereedschap is het zeer eenvoudig om nieuwe perceelsgrenzen direct op de kaart te tekenen. Dit is een geweldige hulp voor bestuurders die voor het eerst een perceel en perceelsgrenzen lokaliseren. Zodra u op het perceel bent kunnen exacte grenzen worden vastgelegd via het geleidingssysteem.