Besparingscalculator mestmeting

Besparingscalculator mestmeting

Totale mestwaarde in minerale meststof-equivalenten, waarden van hieronder
Result

Mesttype
Drogestofgehalte mest   #
Actuele prijzen van minerale meststoffen

Voer de actuele prijzen van minerale meststoffen in om de mogelijke besparingen op minerale meststoffen te bepalen:

Stikstof (N)
€/kg
Fosfor (P2O5)
€/kg
Kalium (K2O)
€/kg
Totaal toegediende mest per jaar
m3

Ik ben een

Exacte stikstoftoediening in overeenstemming met doelwaarde

Original Image Toegediend volume (m3/ha) Toegediend N (kg/ha)
Modified Image

Beide waarden (stikstof toegediend in kg/ha en volume toegediend in m3/ha) worden tegelijkertijd gemeten tijdens dezelfde werkgang over het veld. De doelwaarde voor stikstof werd ingesteld op 40 kg/ha (rechterzijde). Om dit te bereiken met het inhomogene mestvolume moest het toe te dienen volume aanmerkelijk worden bijgesteld teneinde de constante stikstoftoediening te verwezenlijken (linkerzijde).

HarvestLab 3000Precisielandbouwtechnologie

  • Nabij-infrarood (NIR)-spectroscopie maakt analyseren van diverse bestanddelen in gewassen, ruwvoer, drijfmest en biogas-reststromen mogelijk (één NIRS sensor, drie toepassingen)
  • NIRS maakt automatische aanpassing van de snijlengte mogelijk op basis van actuele vochtgehalte en berekende droge stofgehaltes.
  • Analyse van NPK-bestanddelen tijdens bemesting.
  • Gebruik als mobiel analyseapparaat om silagesamenselling te analyseren, voor nauwkeurige voederdosering en diergezondheid.