/ / / / Tijdlijn

Tijdlijn

Het verhaal van smid en uitvinder John Deere loopt vrijwel parallel aan de kolonisatie en ontwikkeling van de Midwest in de Verenigde Staten. Een gebied dat door de pioniers in de 19e eeuw werd gezien als het land van de gouden belofte. Sinds 1837 draait het verhaal van John Deere als bedrijf helemaal om mensen, plaatsen en producten die onze kernwaarden integriteit, kwaliteit, betrokkenheid en innovatie belichamen.

1837 - 1869

1837 John Deere fabriceert een ploeg van gepolijst staal in zijn smederij in Grand Detour, Illinois. Hiermee kunnen pionierende boeren rechte voren trekken door de plakkerige prairie-aarde in de Midwest.

1838 John Deere, smid, groeit uit tot John Deere, fabrikant. Later weet hij te vertellen dat hij in 1839 10, in 1841 75 en in 1842 100 ploegen heeft gebouwd.

1843 Deere en Leonard Andrus worden "partners in het ambacht en de handel van smeden, ploegen maken en alles wat daarbij komt kijken…"

1848 Het groeiende ploegbedrijf verhuist naar Moline, Illinois, 120 km ten zuidwesten van Grand Detour. Moline heeft waterkracht en transportmogelijkheden te bieden. Deere neemt een nieuwe partner, Robert N. Tate, die naar Moline verhuist en die op 28 juli het dak optrekt over hun drie verdieping tellende smederij.

1850 Bedrijf heet Deere, Tate & Gould.

1852 Deere koopt zijn partners uit. In de daaropvolgende 16 jaar staat het bedrijf wisselend bekend onder de namen John Deere, John Deere & Company, Deere & Company en Moline Plow Manufactory.

1853 De zestienjarige Charles, Deere's enige nog levende zoon, gaat als boekhouder bij het bedrijf werken na zijn eindexamen op een handelsschool in Chicago.

1858 Het bedrijf wankelt tijdens een landelijke financiële paniekaanval. Bij manoeuvres om een faillissement af te wenden worden eigenschaps- en managementstructuren herzien. John Deere blijft president, maar het bestuur gaat over naar de 21-jarige Charles Deere. Hij staat de volgende 49 jaar aan het hoofd van het bedrijf.

1861 Start van de burgeroorlog. De boeren uit de Midwest en hun leveranciers floreren tijdens de oorlog omdat de vraag vanuit het leger en misoogsten in Europa de gewasprijzen opdrijven. Tijdens de oorlog komt grootschalige landbouw in de Midwest tot ontwikkeling. Landbouwwerktuigen worden beter, waardoor ook kleinere boeren kunnen uitbreiden.

1864 John Deere verkrijgt het eerste patent van het bedrijf, voor mallen waarmee stalen ploegen worden gegoten. Binnen een paar maanden volgt een tweede en het jaar erop een derde.

1868 Na 31 jaar als maatschap of eenmanszaak wordt het bedrijf een vennootschap onder de naam Deere & Company. De vier aandeelhouders van het begin worden er zes binnen een jaar. Charles en John Deere hebben 65 procent van de aandelen in handen.

1869 Charles Deere en Alvah Mansur richten het eerste filiaal op, Deere, Mansur & Co., in Kansas City. Als semionafhankelijke distributeur van Deere producten binnen een bepaalde regio is het de voorloper van de huidige verkoopkantoren en -regio's van het bedrijf.

1870 - 1899

1873 De paniek van 1873, uitgelokt door het failliet van een bank in New York, luidt het begin in van de depressie van de zeventiger jaren.
John Deere was actief in het openbare leven gedurende heel zijn loopbaan in Moline. Hij was, o.a.,  de tweede president van de Nationale Bank van Moline, diende als een directeur van de Moline Free Public Library, was een actief lid van de Eerste Congregational Church. In 1873 wordt John Deere verkozen tot burgemeester van Moline, gewonnen met 601 van totaal 626 stemmen. Hij doet dit één termijn van 2 jaar, wegens gezondheidsklachten doet hij geen tweede termijn. In hetzelfde jaar wordt hij ook benoemd tot Life Director van de American Home Missionary Society, gevestigd in Chicago.

1875 Gilpin Moore ontwikkelt de Gilpin sulky-ploeg (met zitting). De boer kan gaan zitten en hoeft niet meer te lopen. Het wordt een van de succesvolste producten van het bedrijf in de 19e eeuw.

1876 Wegens slechte omzetverwachtingen en torenhoge schulden legt het bedrijf een 10% loonsverlaging op. Een staking wordt snel beëindigd en de arbeiders gaan weer aan het werk onder de voorwaarden van het bedrijf. Het handelsmerk met het "springende hert" wordt gedeponeerd.

1877 Deere & Mansur Company wordt in Moline opgericht om maïsplanters te produceren. Het is een organisatie die losstaat van het filiaal in Kansas City met dezelfde naam en die in 1909 wordt opgenomen in Deere & Company.

1878 The Gilpin sulky-ploeg verslaat 50 andere ploegen bij een veldproef op de Universele Expositie in Parijs. De prijs voor de eerste plaats is een Sevres-vaas met een geschatte waarde van 1000 frank. De verkoop stijgt het jaar erop naar 5.198 stuks en bereikt in 1883 een hoogtepunt van 7.824 stuks.

1880 In het begin van de tachtiger jaren wordt gestart met de productie van wagens, kort erop volgen de buggy's. Bij de eeuwwisseling noemt de catalogus Old Hickory-, New Moline- en Mitchell-wagens en Derby-, Red Star-, White Elephant-, Victoria-, Goldsmith- en Sterling-buggy's.

1882 Maïsplanters van Deere & Mansur Company, uitgerust met een innovatief draaiend plantmechanisme, maken een winst van 48.000 dollar.

1883 De vijf bestverkochte producten tussen 1879 en 1883 zijn loopploegen, Gilpin sulky's, cultivators, haakploegen en eggen. Loopploegen waren goed voor meer verkochte producten (224.062) dan de andere vier samen.

1886 John Deere sterft in Moline op 82-jarige leeftijd.

1888 Stoomtrekkers verschijnen gedurende de tachtiger jaren op Amerikaanse boerderijen. Deere maakt meerscharige ploegen die door trekkers kunnen worden voortgetrokken, maar geen trekkers. Het "stoomtijdperk" duurt ongeveer 30 jaar totdat de "snuivende, puffende reus" wordt vervangen door de benzinetrekker.

1890 Deere's raad van bestuur adviseert om het bedrijf te verkopen. Een Brits syndicaat en andere gegadigden dienen zich aan, maar het komt niet tot een deal en het bedrijf blijft onafhankelijk. De Sherman Antitrust Act wordt aangenomen. Hierdoor wordt het maken van prijsafspraken illegaal.

1892 Charles Deere's dochter Katherine trouwt met William Butterworth, die Charles opvolgt als CEO van het bedrijf. Charles' dochter Anna trouwt met William D. Wiman. Hun zoon, Charles Deere Wiman, volgt Butterworth later op.

1893 De paniek van 1893, aangestoken door de crash van de New Yorkse aandelenmarkt, is het begin van de zwaarste depressie van de 19e eeuw.

1894 Het land komt in de greep van de fietsmanie. Filiaalcatalogi voeren de Deere Leader, de Deere Roadster en de Moline Special. De rage verdampt binnen een paar jaar. (In de zeventiger jaren van de vorige eeuw keert het bedrijf even terug naar de fietsen.)

1895 De Furrow wordt gelanceerd. Het groeit uit tot een van 's werelds meest vooraanstaande landbouwtijdschriften.

1900 - 1929

1903 George Mixter, opzichter in de ploegfabriek, overtuigt het bedrijf om uitgebreide klimaatregelingen in de slijpruimte te installeren.

1907 Charles Deere overlijdt. William Butterworth, zijn schoonzoon, wordt CEO. Het bedrijf stelt een door de werkgever betaald pensioenschema op voor werknemers met 20 of meer dienstjaren en die ouder zijn dan 65.

1910 De raad van bestuur voert een grootscheepse reorganisatie door. Het doel is een geconsolideerde eenheid, onder controle van de raad van bestuur van Deere & Company. Het plan verenigt fabrieken en vestigingen, houdt rekening met toekomstige acquisities en centraliseert boekhouding en financiële planning.

1911 Het bedrijf geeft voor de eerste keer 400.000 aandelen uit. De aandelen worden het jaar erop vermeld op de New York Stock Exchange.

1912 Het moderne Deere & Company ontstaat. Het bestaat uit 11 productiebedrijven in de V.S. en één in Canada en 25 verkooporganisaties: 20 in de V.S., waaronder een exportafdeling, en vijf in Canada. Het bedrijf exploiteert ook een houtzagerij en bezit 17.000 hectare bos in Arkansas en Louisiana. Harvester Works wordt opgetrokken in East Moline.

1918 Deere neemt de maker van Waterloo Boy-trekkers over. De trekker wordt het basisproduct. Hoewel 5.634 Waterloo Boys worden verkocht in dit jaar, verkoopt Ford Motor Company 34.167 Fordson-trekkers. Aan het einde van WWI zijn van de 1.611 Deere medewerkers die dienden, er 37 gestorven.

1919 In het hele land heerst onrust onder de arbeiders. In Waterloo wordt drie maanden bitter gestaakt over erkenning van de bond. Dit is de grootste onrust onder het personeel waarmee Deere ooit te maken heeft gehad. De staking eindigt met als resultaat dat Deere zonder vakbond blijft.

1920 De economie zakt in. Boerenbedrijven gaan bij bosjes failliet als het "gouden tijdperk" voor de landbouw ten einde loopt. Beroemde namen, waaronder General Motors, trekken zich terug uit de trekkermarkt. De FTC beschuldigt de bouwers van werktuigen van prijsafspraken.

1921 De slechte tijden houden aan. Wegens de krimpende omzet vallen er vele ontslagen. De verkoop van Waterloo Boy-trekkers stort volledig in, naar 79 tegenover 5.045 in het voorgaande jaar. Medewerkers die niet zijn ontslagen, worden met ten minste 10 procent op hun salaris gekort.

1923 Deere lanceert het Model "D". De eerste in Waterloo (Iowa) gebouwde tweecilindertrekker die de naam John Deere draagt, is direct een groot succes en blijft 30 jaar in productie.

1925 De ontwerpafdeling begint aan de "GP-trekker" (voor General Purpose, algemene doeleinden), het antwoord van Deere op de IH-Farmall.

1926 Landbouwoverschotten worden een steeds groter probleem in de twintiger jaren.

1927 Het bedrijf produceert een maaidorser, de John Deere No. 2. Een jaar later wordt de John Deere No. 1 in de catalogus gepromoot, een kleinere, populairdere machine. In 1929 worden de No. 1 en No. 2 vervangen door nieuwere, lichtere versies.

1928 William Butterworth wordt verkozen tot president van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Charles Deere Wiman neemt het hoofdmanagement over.

1929 De "GP" Wide-Tread, een trekker voor rijgewassen, wordt op de markt gebracht. Het is de eerste Deere-trekker met aan de voorkant drie wielen die over twee gewasrijen heen passen en een achteras die breed genoeg is zodat de wielen over twee rijen kunnen reiken.

1930 - 1959

1930 Door consolidaties zijn er slechts zeven bedrijven over die een volledige lijn landbouwmachines produceren: John Deere, IH, Case, Oliver, Allis-Chalmers, Minneapolis-Moline en Massey-Harris. Deere en IH domineren in de meeste productcategorieën.


1932 De Grote depressie verhardt zich, waardoor er gedwongen massaontslagen vallen, salarissen en pensioenen worden gekort, arbeidstijdverkorting wordt doorgevoerd en onbetaald vakantieverlof wordt opgeschort. De spaarinnovatie van 1920, het Thrift Plan, verlicht de last voor sommige medewerkers. John Deere zet groepsverzekeringen voort voor de werklozen, verlaagt de huur in de bedrijfswoningen en begint met tewerkstellingsprojecten.


1933 Zaken liggen vrijwel stil. De verkoop stort in tot 8,7 miljoen dollar. Hoewel het bedrijf geld verliest, besluit het boeren die schulden hebben zolang als nodig aan te houden, waardoor ze nog loyaler worden.


1934 Ondanks de Depressie legt het bedrijf de nadruk op productontwikkeling. De trekker van het model "A" wordt in productie genomen. Een gelijksoortig maar kleiner model "B" volgt in 1935. Ze worden de populairste trekkers in de geschiedenis van het bedrijf en blijven in productie tot 1952.

1935 John Deere, sterk in wieltrekkers en Caterpillar, leidend in rupstrekkers, verenigen de krachten om elkaars producten te verkopen, met name in Californië. De samenwerking kent een sterke start, maar verzwakt in de loop van de tijd en komt uiteindelijk in het midden van de jaren zestig ten einde.

1938 Industrieel ontwerper Henry Dreyfuss stroomlijnt in samenwerking met Deere-ingenieurs de "A" en "B" trekkers. Vanaf dat moment is een aantrekkelijk ontwerp naast de traditionele waarden van nut een belangrijk kenmerk van John Deere producten.

1939 WWII begint. De trekkers uit de L-serie, die van 1936 tot 1946 worden gebouwd bij Wagon Works in Moline, krijgen een enorme verkoopboost na de styling door Henry Dreyfuss.

1940 Mechanische vooruitgang. Amerikaanse boerenbedrijven worden groter; het aantal landbouwarbeiders wordt minder. Aan het begin van het decennium zijn in de landbouw ongeveer 1,6 miljoen trekkers in gebruik, bijna twee keer zoveel als in 1930.

1942 Charles Deere Wiman accepteert een aanstelling als landmachtkolonel. Burton Peek volgt hem op als interim-president. Voor zijn terugkeer naar Deere in 1944 geeft Wiman kort leiding aan de afdeling landbouwmachines en -apparatuur van de War Production Board.

1943 Deere maakt tijdens de oorlog militaire trekkers, munitie, vliegtuigonderdelen en transporteenheden en mobiele wasinstallaties.

1945 Het traditionele bedrijfspaternalisme ebt weg als fabrieksarbeiders van John Deere zich uitspreken voor vakbonden. Onderhandelen met een vakbond over lonen en arbeidsomstandigheden vervangt een 105-jaar oude traditie van onderhandelingen met individuele werknemers .

1947 De nieuwe vestiging John Deere Dubuque Works bouwt de model "M". Twee jaar later wordt de M-trekker voorzien van een onderstel met rupsbanden en is de rupstrekker geboren, de "MC" genaamd. Dit luidt ook de komst van de Worldwide Construction Equipment Division in. Uitgerust met een voorblad wordt het een bulldozer.

1948 Deere Des Moines Works smeedt zwaarden om tot ploegscharen. In deze van de overheid overgenomen voormalige munitiefabriek komen nu katoenplukkers en landbouwwerktuigen van de band rollen. Later worden er ook ploegen gebouwd.

1949 Deere's eerste door diesel aangedreven machine, de trekker van model "R", wordt in productie genomen.

1953 De model 70 wordt gelanceerd als, tot op nu, grootste trekker voor rijgewassen. Oorspronkelijk beschikbaar met een motor op benzine, kerosine of gas, wordt dit model de eerste dieseltrekker voor rijgewassen.

1955 William A. Hewitt wordt tot president en later CEO verkozen na het overlijden van Charles Deere Wiman, zijn schoonvader. Hij staat de volgende 27 jaar aan het hoofd van het bedrijf, als laatste vertegenwoordiger van de Deere-familie.

1956 De firma neemt stappen om een multinational te worden. Het bedrijf besluit een kleine assemblagefabriek voor trekkers in Mexico te bouwen en het neemt een meerderheidsaandeel in een Duitse bouwer van trekkers en veldhakselaars met een kleine vestiging in Spanje. In de daaropvolgende jaren begeeft het bedrijf zich op Franse, Argentijnse en Zuid-Afrikaanse bodem.

1958 De John Deere Credit Company, financier van binnenlandse aankopen van John Deere machines in de VS, wordt opgericht.

1959 Het bedrijf brengt de 8010 uit, een reus van 10 ton met 215 pk en dieselaandrijving. Het is de grootste trekker die Deere ooit heeft gebouwd. Er worden er slechts een paar verkocht. Premier Chroesjtsjov van de Sovjet-Unie bezoekt de fabriek in Des Moines.

1960 - 1989

1961 Een nieuwe fabriek voor trekkers en werktuigen is bijna afgebouwd in Rosario, Argentinië. In Saran, bij Orléans in Frankrijk, wordt de bouw gestart van een motorfabriek. In Moline start de bouw van het Deere & Company Administrative Center.


1962 John Deere viert zijn 125-jarig bestaan. De bouw van een productontwerpcentrum in Dubuque, Iowa begint. Het bedrijf koopt een meerderheidsbelang in South African Cultivators, een firma voor landbouwwerktuigen in de buurt van Johannesburg.


1963 John Deere verslaat IH en wordt 's werelds grootste producent en verkoper van trekkers en machines voor landbouw en industrie. Het bedrijf begeeft zich op de consumentenmarkt en besluit gazontrekkers en een aantal hulpstukken als maaiers en sneeuwblazers te gaan produceren.


1964 Het Deere & Company Administrative Center gaat open. Het ontwerp van architect Eero Saarinen wordt veelvuldig bekroond. De bedrijfsdoelen en de principes achter beleid en procedures worden opgetekend in de "Green Bulletins".

1966 Een uitmuntend jaar. De totale verkoop komt voor het eerst boven de 1 miljard dollar. Inkomsten bereiken een piek van 78,7 miljoen dollar. Er is voor het vierde jaar op rij een recordverkoop van landbouwmachines. De verkoop van industriële machines laat de grootste groei ooit zien ten opzichte van het jaar ervoor. Verkoop van gazonmachines stijgt met 76 procent. Het wereldwijde aantal medewerkers bereikt een record.

1967 Het eerste verkoopkantoor voor industriële machines wordt geopend in Baltimore.

1969 Algehele verkoopcijfers vlakken af, met name door een afname van de verkoop van landbouwmachines. Activiteiten op andere continenten nemen toe, maar leveren geen winst op. De John Deere Insurance Group wordt opgericht.

1970 Deere reorganiseert zijn managementstructuur om de groeiende diversificatie te weerspiegelen. Drie operationele divisies verrijzen: Farm Equipment en Consumer Products, U.S. and Canada; Farm Equipment and Consumer Products, Overseas; en Industrial Equipment, dat wereldwijd actief is.

1971 "Nothing Runs Like a Deere" adverteert snowmobiles, een nieuw product van John Deere Horicon Works. De slogan gaat langer mee dan de snowmobile-lijn, die in 1984 wordt verkocht.

1972 Vier nieuwe Generation II-trekkermodellen worden op de markt gebracht. De Sound-Gard Body biedt de bestuurder een beschermde werkplek. Verkoop van landbouwwerktuigen gaat door de 1 miljard dollargrens.

1974 Ongekende vraag naar John Deere producten, speciaal de landbouwmachines, blijft, maar er doen zich capaciteits- en andere problemen voor. Inflatie leidt tot hogere kosten. Het bedrijf begint zijn grootste uitbreidingsprogramma. Er wordt tot 1979 meer dan 1 miljard dollar uitgegeven aan nieuwe faciliteiten.

1975 John Deere Davenport Works, gesitueerd in Davenport, Iowa, komt in bedrijf en maakt onderdelen voor industriële machines.

1977 Door een overeenkomst met de Japanse fabrikant Yanmar mogen kleine trekkers onder de naam John Deere worden verkocht. In Waterloo wordt een modern Product Engineering Center gevestigd.

1979 Het aantal werknemers bereikt een absolute top met 65.392 mensen. Verkopen bedragen meer dan 5 miljard dollar, inkomsten meer dan 310 miljoen dollar, beide recordbedragen.

1980 Een katoenplukker met 4 rijen, de eerste binnen de sector, wordt geïntroduceerd. Praktijktesten tonen aan dat de productiviteit van de bestuurder met 85 tot 95 procent toeneemt.

1981 John Deere Tractor Works in Waterloo wordt volledig operationeel. De vestiging krijgt een onderscheiding voor uitmuntendheid in het gebruik van computers in Amerikaanse fabricage.

1982 Robert A. Hanson volgt voorzitter William A. Hewitt op, die met pensioen gaat.

1983 Diepe recessie als gevolg van de woekerende inflatie in de jaren 70 verkleint de behoefte en mogelijkheden van boeren en bouwers om in nieuwe machines te investeren. Moeilijke bedrijfsomstandigheden houden vrijwel het gehele decennium aan.

1985 John Deere Health Care, Inc. wordt opgericht. De dochteronderneming ervan, Heritage National Healthplan, groeit aan het einde van de eeuw uit tot een zorgleverancier voor meer dan 700 werkgevers en meer dan 400.000 leden in vijf staten.

1986 Een staking van 163 dagen in de Verenigde Staten heeft dramatische gevolgen voor de productie. Aan het einde van het jaar komt het aantal werknemers op 37.481, 43 procent minder dan de piek van 65.392 in 1979. De rest van de eeuw blijft het aantal medewerkers onder de 40.000.

1987 Deere viert zijn 150-jarig bestaan. Blijvend lage landbouwinkomsten en lagere Deere verkopen leiden tot een netto verlies van 99 miljoen dollar.

1988 De economie veert na 6 jaar recessie weer op. In die periode zijn zwakkere boeren, dealers, en machinefabrikanten failliet gegaan. Verkopen van Deere & Company stijgen met 30 procent ten opzichte van 1987. Na twee verliesjaren komt de winst uit op meer dan 315 miljoen dollar, een record. Er wordt een samenwerking aangegaan met het Japanse bedrijf Hitachi om graafmachines in de Verenigde Staten te assembleren.

1989 Funk Manufacturing Company, maker van aandrijflijnonderdelen, wordt overgenomen.

1990 - heden

1990 Hans W. Becherer, president sinds 1987 en CEO sinds 1989, wordt verkozen tot voorzitter na de pensionering van Robert Hanson.


1991 De activiteiten voor maai- en gazonmachines in de V.S. en Canada worden in een aparte afdeling ondergebracht. Sinds 1970 waren zij onderdeel van de landbouwmachinesdivisie. Het bedrijf neemt SABO over, een Europese producent van grasmaaiers.


1992 Een programma wordt gelanceerd om het plaatsen van een beschermende rolbeugel en gordels op oudere trekkers aan te moedigen. In 1966 introduceerde John Deere de eerste commercieel beschikbare rolbeugels voor landbouwtrekkers. Dit patent werd later vrijgegeven voor de branche. Het bedrijf richt voor het eerst acht Strategic Business Units op.


1993 Nieuwe trekkers uit de series 5000, 6000 en 7000 stuwen het marktaandeel op in Noord-Amerika en Europa. Onder 20 rivalen in Duitsland stijgt Deere van de derde naar de eerste plaats in trekkerverkoop. Voor de eerste keer is de verkoop van maai- en gazonmachines hoger dan 1 miljard dollar.


1995 Deere's sterke prestaties "tonen aan dat Deere & Company een nieuw bedrijf is geworden op elk belangrijk vlak", vermeldt het jaarverslag. Onder de vermelde redenen: leiderschap in producttechnologie, sterke nadruk op kwaliteit en verbeterde kostenstructuur en activabeheer.

1997 Verkoop op andere continenten bedraagt meer dan 3 miljard dollar. Dat is meer dan de totale verkoop van het gehele bedrijf in het midden van de jaren zeventig. Het bedrijf neemt een aandeel in een Chinees maaidorserbedrijf. Het John Deere Pavilion, met opstellingen van machines en interactieve schermen, opent zijn deuren in het centrum van Moline.

1998 Ondanks een zwak jaar in de landbouwsector bereikt de verkoop van landbouwmachines een record. De netto-inkomsten van het bedrijf komen voor het eerst uit op 1 miljard dollar. Cameco Industries, producent van oogstmachines voor suikerriet, wordt overgenomen. Er wordt gestart met de bouw van een nieuwe trekkerproductiefaciliteit in Pune, India.

1999 1999 is financieel een uitdagend jaar, maar het is het jaar van de doorbraak voor John Deere. Het bedrijf tekent niet alleen een aanzienlijke winst op terwijl ze worden geconfronteerd met een aanzienlijke dip in de landbouweconomie, maar de acties van de recente jaren om een veerkrachtigere onderneming van wereldklasse te worden, hebben de eerste zware test doorstaan. Special Technologies Group wordt gevormd.

2000 Hans Becherer gaat met pensioen en Robert W. Lane wordt verkozen tot CEO. Deere neemt Timberjack over, een in de wereld leidende producent van bosbouwmachines. Een nieuwe trekkerfabriek wordt geopend vlakbij Pune, India. Kredietverleningskantoren worden gevestigd in Argentinië en Brazilië. Deere krijgt een bankierslicentie in Luxemburg, waardoor John Deere Credit machines in Europa kan financieren.

2001 John Deere Landscapes wordt gevormd door overnames van McGinnis Farms en Century Rain Aid.

2003 Door een overeenkomst met The Home Depot worden rijdende grasmaaiers voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf via een massakanaal verkocht. Deere's programma voor kleine/diverse leveranciers met het merk John Deere ontvangt als eerste ooit een indicatie "zeer geslaagd" van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Gedreven door winsten in Deere's Commercial & Consumer Equipment en Construction & Forestry divisies, verdubbelen de inkomsten van het bedrijf voor 2003, de machineverkopen nemen met 14 procent toe.

2004 De recordopbrengst voor een volledig jaar van 1,406 miljard dollar zijn meer dan het dubbele van de opbrengst in 2003. Deere & Company kondigt plannen aan om een nieuwe trekkerfabriek in Montenegro, Rio Grande do Sul, Brazilië te bouwen. Naar verwachting is de vestiging in de tweede helft van 2006 volledig operationeel.

2005 Deere & Company opent een assemblagelijn voor zaaimachines in Orenburg, Rusland en richt een dealernetwerk op. Het bedrijf kondigt verder aan dat het van plan is een nieuw technisch en IT-supportcenter te bouwen in de buurt van de John Deere joint venture trekkerproductiefaciliteit in Pune, India. John Deere investeert in windenergieprojecten op het platteland van de Verenigde Staten en richt een nieuwe windenergie-businessunit op die wordt beheerd door John Deere Credit.

2006 De groeiende aanwezigheid op de wereldmarkt draagt bij aan het opstuwen van de inkomsten naar een recordbedrag van 1,69 miljard dollar; Voorzitter & CEO Robert W. Lane wordt uitgeroepen tot "CEO of the Year" door het tijdschrift Industry Week. John Deere Landscapes wordt de nummer één groothandeldistributeur van irrigatie-, kwekerij-, verlichtings- en tuinmaterialen in de Verenigde Staten. John Deere Tianjin Works, een nieuwe transmissiefabriek in Tianjin, China, opent zijn deuren.

2007 Aandeelhouders van Deere & Company keuren een 2-voor-1 aandelensplitsing goed, waardoor het aantal aandelen naar 1.200 miljoen stijgt. Een nieuwe fabricagefaciliteit voor trekkers wordt verworven in Ningbo, China. Deere & Company voltooit de overname van LESCO, Inc., een toonaangevende leverancier van maai-, tuin-, golfbaan- en ongediertebestrijdingsproducten. John Deere wordt door het tijdschrift Ethisphere verkozen tot een van de 100 meest ethische bedrijven ter wereld.

2008 Deere & Company gaat samenwerkingsverbanden aan met fabrikanten van bouwmachines in China en India. Deere verkondigt plannen om een distributie-, reserveonderdelen- en trainingscentrum in Rusland, een Europees Technologie- & Innovatiecentrum in Duitsland en een marketingkantoor in Kiev, Oekraïne te bouwen. John Deere Water breidt uit met de verwerving van de producenten van irrigatieproducten T-Systems International en Plastro Irrigation Systems.

2009 Samuel R. Allen wordt benoemd tot John Deere's negende CEO. Een nieuw wereldwijd bedrijfsmodel brengt de technologie, expertise, ervaring, kanalen en investeringen van de Worldwide Agricultural Equipment Division en Worldwide Commercial & Consumer Equipment Division samen in een enkele divisie, onder de naam Agriculture and Turf Division. In India wordt een samenwerking met Ashok Leyland Limited aangegaan om lepelgraafmachines en laders met vierwielaandrijving te fabriceren.


2010 John Deere breidt zijn aanwezigheid in Europa en de CIS landen uit door nieuwe faciliteiten te openen. Het Europese Technology Innovation Center (ETIC) wordt geopend in Kaiserslautern (Duitsland) welke een Europees epicentrum wordt voor de ontwikkeling van intelligente systemen en geavanceerde engineering projecten. In Domodedoveo, ten zuiden van Moskou (Rusland), start John Deere met een fabriek voor de productie van grote zware tractoren, maaidorsers en constructie & bosbouw machines. De nieuwe fabriek verleent ook onderdak aan het John Deere Eurasian Onderdelen distributiecentrum.

2011 Met de opening van het nieuwe deconsolidatie- en verpakkingscentrum in Bruchsal voegt John Deere efficiëntie en capaciteit toe aan zijn onderdelendiensten. Met het oog op de snelle groei van John Deere’s machine portfolio draagt het centrum bij om de afhandeling en snelle levering van bestellingen van dealers te verbeteren.

 

2012 John Deere viert haar 175-jarig bestaan. Met opendagen en familiedagen in veel John Deere faciliteiten herdenken zij een lange en succesvolle geschiedenis van het bedrijf. Het jaar wordt afgesloten met een omzet van  $ 36.2 miljard en een inkomen van $ 3.1 miljard.

 

2013 John Deere’s Regio 2 (Europa, CIS, Noord Afrika & het Midden-Oosten) viert een belangrijke product lancering van de divisie Landbouw & Tuin en Park in Berlijn en Brandenburg (Duitsland). Deere & Company sluit het jaar af met een recordjaar met een omzet van $ 37.8 miljard en een netto inkomen van $ 3.5 miljard US-$.