/ / / Waarom John Deere

Waarom John Deere

Vandaag wordt onze aarde bevolkt door zeven miljard mensen. Omdat er tegen 2050 nog twee miljard bij komen, staan we voor de grootste landbouwkundige uitdaging die de wereld ooit heeft gezien. En dit is net waar wij bij John Deere met 57.000 mannen en vrouwen aan werken. Om gelijke tred te kunnen houden met de almaar groeiende vraag naar voedsel, kledij en infrastructuur, ontwikkelen wij wereldwijd in ruim 36 landen de meest geavanceerde machines die op landbouwgrond, op golf-, tuin- en parkterreinen en in de bouw en bosbouw het verschil maken. Bij John Deere zijn jouw ideeën, ervaringen en waarden van belang. Met onze kernwaarden innovatie, kwaliteit, integriteit en betrokkenheid scheppen wij een werkomgeving waar creativiteit, vernieuwingsdrang en teamgeest doorheen het hele proces alle aandacht krijgen.


Het zinvolle werk dat je elke dag doet wordt ook erkend: kansen om in de eigen loopbaan te groeien, ervaringen in een open, diverse cultuur en natuurlijk een aantrekkelijk salaris- en voordelenpakket.

 

Kansen voor carrière en persoonlijke groei                                                                        

Loopbaanontwikkeling is echt een troef bij John Deere. Wij willen dat je slaagt, dat je al jouw potentieel kunt aanspreken. Binnen John Deere krijg je verschillende instrumenten aangereikt om je daarin te helpen. Bovendien kan je met je manager regelmatig jouw takenpakket en toekomstperspectieven bespreken. Via een actieplan krijg je toegang tot opleidingen, interne stage-ervaringen en mogelijkheden om meer verantwoordelijkheden op te nemen.

John Deere University

John Deere University is een virtuele campus waar je gelijklopend met de strategische richting van de onderneming blijvend nieuwe leermogelijkheden kunt benutten. Wij werken verder aan de uitdieping van opleidingspakketten voor belangrijke functies zoals supply management, marketing, sales & customer support en operations. Twee bijkomende pakketten richten zich op de competenties en leiderschapskwaliteiten die belangrijk zijn voor al onze medewerkers. Elk leertraject reikt je activiteiten aan naargelang persoonlijke en functiegerichte ontwikkelingsbehoeften.

Zelfbeoordeling

Leer jezelf beter kennen. Jouw interesses. Jouw vaardigheden. Jouw echt potentieel. Met onze zelfbeoordelingstools krijg je beter zicht op jouw interesses en ambities. Vervolgens kan je deze inzichten gaan toepassen op jouw loopbaan en ontwikkelingsplanning. De zelfbeoordelingstools omvatten een 360-graden-tool, een beoordeling van gedrag en stijl, en checklijsten voor interesses en waarden. Een ander instrument is de Job Fit analyse, die je helpt om de inhoud van je interne cv te toetsen aan de vaardigheden en ervaringen die voor een welbepaalde functie vereist zijn. Daarnaast vind je op ons intranet talloze links met informatie over loopbaanontwikkeling, sollicitatietechnieken en praktische handleidingen.

Mentoring

Elke medewerker kan een eigen begeleider kiezen. Het begeleidingsproces is een manier voor individuen of groepen om via de eigen ervaringen van de mentor nieuwe vaardigheden en competenties te verwerven. Op het begeleidingsplatform van John Deere kunnen medewerkers via bepaalde sleutelwoorden op zoek gaan naar een begeleider. Deze begeleiding kan je helpen om persoonlijke hindernissen te overwinnen, te leren van andermans ervaringen, netwerken en relaties uit te bouwen en iets op te steken over andere functiedomeinen.

Intern CV

Werknemerstevredenheid is een belangrijk element in onze ondernemingscultuur. Via de tool “Intern CV” kunnen onze medewerkers hun CV op ons systeem publiceren en zo hun professionele en persoonlijke doelstellingen maar ook hun capaciteiten en competenties bekendmaken. Managers of medewerkers van Personeelszaken die op zoek zijn naar mensen, kunnen zo op basis van je CV nagaan of jij over de kwalificaties beschikt voor een specifieke functie. Werknemers kunnen hun CV ook gebruiken om op interne vacatures te solliciteren. Dit interactieve systeem geeft iedereen gelijke kansen om zijn of haar loopbaan te ontwikkelen.

Open en diverse cultuur

John Deere hecht veel waarde aan diversiteit. Ongeacht wie je bent — ras, godsdienst, sexe, leeftijd of handicap — bij John Deere ben je welkom. Onze kernwaarden innovatie, kwaliteit, integriteit en betrokkenheid doen ons strikte economische en morele normen naleven. En het spreekt voor zich dat wij als ondernemer onze verantwoordelijkheid willen nemen. Wij zijn een succesvol internationaal bedrijf waar interculturele tolerantie en gendermainstreaming in onze interactie met elkaar essentiële factoren zijn. Wij bouwen aan een team dat de waarde van diversiteit en een open werkomgeving goed begrijpt en geheel omarmt.

 

Salaris en arbeidsvoorwaarden
De gedachte achter ons arbeidsvoorwaardenpakket is om prestaties te belonen. Wanneer de bedrijfs- en de individuele resultaten goed zijn, willen wij onze mensen daarvoor vergoeden. Jouw individuele prestatie is van invloed op je basisloon, terwijl het variabele salaris afhangt van het resultaat dat het bedrijf neerzet. Wij streven ernaar om in elk van onze markten competitief te zijn. Wanneer alle doelstellingen worden gerealiseerd, horen wij tot de beste betalers in de sector. Ook de bijkomende financiële en andere voordelen maken dat men maar al te graag bij John Deere aan de slag wil.