Home / Ons Bedrijf / Maatschappelijke betrokkenheid / Mijlpalen

Mijlpalen

De consistente ondersteuning die John Deere biedt voor de gemeenschap, veiligheid, gezondheid en het milieu is niets nieuws. In de loop van onze geschiedenis zijn er speciale momenten geweest - mijlpalen - die onze maatschappelijke betrokkenheid met name markeren. Een aantal van die prestaties en de erkenning die wij voor onze inspanningen hebben gekregen, worden hieronder per decennium genoemd.

 • 1901 Deere voert vrijwillige uitkeringsregeling in. Dit is tien jaar eerder dan de eerste Amerikaanse wet waarin uitkeringen voor arbeiders worden geregeld.
 • 1920 Deere ontwerpt en bouwt zijn eigen gaasfiltersysteem voor het reinigen van de lucht bij het slijpen van ploegen.
 • 1936 Eerste gieterij uitgerust met gietmachines met regeling voor de verontreinigde lucht.
 • 1938 Productveiligheidscommissie opgericht; waarschuwingsplaatjes op kolvenplukkers; introductie afscherming aftakassen.
 • 1940 Schermen voor aftakassen geïnstalleerd op trekkers en beschikbaar voor inbouw achteraf op trekkers die na 1932 zijn geproduceerd.
 • 1947 Afdeling industriële veiligheid op concernniveau opgericht.
 • 1949 Eerste boiler uitgerust met inrichting ter beheersing van vliegasuitstoot, in Waterloo Tractor Works. Planter Works, Moline, Illinois, installeert een 'wetcap' ter beheersing van de uitstoot van koepelovens.

 • 1957 John Deere neemt strenge normen aan voor afvalwater, bijna even streng als de eisen die tien jaar later door de Illinois Water Board worden opgelegd.
 • 1960 Brandstoftanks van trekkers verplaatst omwille van de veiligheid, vóór de radiateur en verder van de motor vandaan.
 • 1963 Ontwikkeling startonderbreking voor gazon- en tuintrekkers.
 • 1965 Introductie van waarschuwingsplaatjes met internationale symbolen voor een betere wereldwijde identificatie van bedieningselementen op alle productreeksen
 • 1966 Veiligheidskooien beschikbaar gesteld aan de hele branche.
 • 1967 Eerste milieubeleid op ondernemingsniveau vastgelegd.
 • 1968 Oprichting afdeling milieubeheer, verantwoordelijk voor coördinatie ondernemingsbrede inspanningen ter bestrijding van verontreiniging.

 • 1970 Ontwikkeling dubbele koplampen met dimmerschakelaar voor trekkers voor verbeterde weg-/transportverlichting.
 • 1970 Initiatief tot geautomatiseerd letselanalysesysteem.
 • 1972 Veiligheidskooien beschikbaar gesteld voor bijna alle trekkers die zijn gemaakt sinds 1960.**
 • 1972 Introductie Sound-Gard™-trekkercabines: bestuurder minder blootgesteld aan lawaai en deeltjes in de lucht.
 • 1972 Introductie PowerGard™-afscherming voor aandrijving aftakassen.**
 • 1973 Start van officieel energiebeheerprogramma, tien maanden voor het eerste olie-embargo van de OPEC.
 • 1973 Deere start speciale inspanning voor het vinden van stortplaatsen en andere processen voor het betrouwbaar verwijderen van chemisch en vast afval.
 • 1975 Programma Management by Objective in het leven geroepen als basis voor voortdurende verbeteringen binnen de onderneming op het gebied van veiligheid.
 • 1982 Introductie scharnierend hoofdscherm voor aftakas op trekkers.**
 • 1983 Ontwikkeling systeem voor tractieblokkering bij gazon- en tuintrekkers.
 • 1983 Start veiligheidsprogramma's buiten werktijd voor medewerkers en hun gezinnen.
 • 1984 Ontwikkeling overbruggingsklep ter voorkoming van starten met startkabels.**
 • 1984 Officiële introductie ergonomie-inspanningen in Deere-vestigingen.
 • 1985 Veiligheidskooi standaard op trekkers.
 • 1989 Gesloten systeem voor behandelen van chemicaliën Lock 'n Load voor zaai-/pootmachines, medeontwikkeld door Deere.
 • 1989 Ontwikkeling Operator Presence System ('dodemansknop') voor katoenplukkers en maaidorsers.

**John Deere verstrekt octrooien gratis aan branche, om ongevallen en letsel te helpen voorkomen, ongeacht welk model of merk machine wordt gebruikt.

 • 1992 Ontwerp waarschuwingssysteem aftakas met dodemansknop.
 • 1992 Introductie recyclebare kisten en kratten ('Envirocrates™') voor gazon- en tuinproducten in Noord-Amerika.
 • 1993 Geleidelijke afbouw airconditioning met freon in nieuwe producten, nog voor de automobielindustrie daartoe overgaat.
 • 1995 Introductie spuitwerk vóór assemblage in John Deere Davenport Works, Iowa, een fabriek voor bouwmachines.
 • 1996 Deere & Company ontvangt van het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap EPA de Hammer Award voor het bereiken van 67 procent minder uitstoot van bepaalde giftige chemicaliën in een periode van vijf jaar.
 • 1998 Milieubeheersysteem officieel ingevoerd. Introductie nieuwe bestuurderscabine met een stil luchtverversingssysteem; sproeiers die bij gewastoepassingen verloop terugdringen.
 • 1999 Aankondiging richtingaanwijzermodule voor verbinding trekkers en werktuigen.
 • 1999 Introductie van een innovatie op de tweetaktmotor, die de uitstoot met 70 procent terugdringt en machines 30 procent zuiniger doet omspringen met brandstof, terwijl de kosten slechts licht stijgen.

 • 2000 Het Amerikaanse ministerie van energie geeft blijk van erkenning aan John Deere Power Systems, Waterloo, Iowa, in de vorm van de Clean Cities National Award ter bevordering van het gebruik van alternatieve brandstoffen op de markt.
 • 2001 Deere & Company is medeoprichter van de Product Safety Circle van de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission.
 • 2002 De minister van verkeer en milieu van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg geeft blijk van erkenning aan John Deere Werke Mannheim vanwege "uitmuntende milieuresultaten". De fabriek in Mannheim werd gekozen uit bijna 25 deelnemers die intensieve controles moesten ondergaan om voor de eer in aanmerking te komen.
 • 2002 Het tijdschrift Business Ethics vermeldt Deere als een van de 100 meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen in 2002. De onderneming staat dit jaar op plaats 64, drie plaatsen hoger dan in 2001.
 • 2002 Met zestien andere bedrijven wordt John Deere door het tijdschrift Occupational Hazards in een lijst met Amerika's veiligste ondernemingen opgenomen. Occupational Hazards is een nationale publicatie voor deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.
 • 2003 John Deere is een van 44 ontvangers van de geheel nieuwe onderscheiding MATERIALICA. Deze prijs wordt door iF International Forum Design Hannover, Duitsland, toegekend aan bedrijven die voor belangrijke ontwikkelingen hebben gezorgd op het gebied van nieuwe en hernieuwbare materialen.
 • 2003 Het tijdschrift Business Ethics vermeldt John Deere opnieuw als een van de 100 meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, nu voor 2003. Deere staat deze keer op de 47e plaats, zeventien plaatsen hoger dan in 2002.
 • 2003 John Deere Brazilië wordt voor zijn ergonomieprogramma onderscheiden met de "Top Ser Humano"-prijs van ABRH - de Braziliaanse human-resourcevereniging.
 • 2003 John Deere Jialian Harvester Company Ltd., Jiamusi, China, wordt gekozen als het meest milieubewuste bedrijf in Jiamusi.
 • 2003 John Deere Power Products in Greenville, Tennessee in de VS, wordt door het ministerie van werkgelegenheidsontwikkeling van de staat Tennessee onderscheiden met de Volunteer STAR-prijs.
 • 2004 John Deere start een officieel ondernemingsbreed veiligheids- en gezondheidsevaluatieprogramma dat wordt uitgevoerd door teams van Deere-veiligheidspersoneel en onafhankelijke externe controleurs.
 • 2004 Deere & Company staat op de zesde plaats van de jaarlijkse lijst van 100 meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen van het tijdschrift Business Ethics. Het is tevens het vijfde opeenvolgende jaar dat Deere op de lijst voorkomt.
 • 2004 Het systeem van hemelwateropvang en -hergebruik in de John Deere Fabriek Horst BV wordt door het tijdschrift Industry Week erkend als best beschikbare techniek.

 • 2006 Er worden veiligheids- en gezondheidsprocedures geïntegreerd in het controleproces van het Deere Production System. Hiermee kunnen de systemen voor het beheersen van de veiligheid in de vestiging vaker worden gecontroleerd.
 • 2006 De United Soybean Board reikt zijn Outstanding Achievement Award uit aan John Deere voor het programma van de onderneming waarin nieuwe trekkers af fabriek worden afgetankt met biodiesel.
 • 2007 Deere & Company behoort volgens het tijdschrift CRO (Corporate Responsibility Officer) tot de tien procent meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen van 1100 beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. John Deere staat voor de zevende keer in acht jaar in de top-100.
 • 2007 Deere & Company wordt door Ethisphere Magazine geselecteerd voor de lijst van dit tijdschrift van de 100 meest ethische bedrijven ter wereld. Het is de erkenning van het niet-aflatende streven van Deere naar ethisch leiderschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • 2008 Deere & Company bereikt zijn hoogste notering ooit in de jaarlijkse lijst van 100 meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Deere eindigt op de vierde plaats tussen meer dan 1000 beursgenoteerde, grote Amerikaanse concerns. De jaarlijkse evaluatie wordt samengesteld door CRO magazine, een periodiek van The CRO, een ledenorganisatie voor MVO-functionarissen van ondernemingen.
 • 2008 Deere & Company kondigt plannen aan om van 2005 tot 2014 zijn totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen met 25 procent per verdiende dollar. De onderneming heeft zich vastgelegd op het reductiedoel als onderdeel van de deelname aan het Climate Leaders-programma van het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap EPA. Deere heeft zich in 2007 bij dit programma aangesloten.
 • 2009 John Deere staat op de tweede plaats van de elk jaar door het tijdschrift CAREERS & the disABLED gepubliceerde top-50 van werkgevers. Op de lijst staan organisaties waarvan lezers van het tijdschrift aangeven dat zij er graag voor zouden werken of waarvan zij aangeven dat zij vooruitstrevend zijn bij het aannemen van mensen met een beperking.
 • 2009 John Deere maakt deel uit van het SmartWay Transport Partnership van het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap EPA. Het gaat hierbij om een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven dat het brandstofverbruik en de milieu-effecten bij het goederenvervoer wil terugdringen.
 • 2009 John Deere bekleedt de 141e plaats van de eerste versie van Newsweek's "Green Rankings" van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Newsweek beoordeelt bedrijven op drie gebieden: milieu-effect op basis van meer dan 700 meetgegevens; milieubeleid op basis van ondernemingsinitiatieven en een reputatieonderzoek dat wordt gehouden onder CEO's, milieufunctionarissen en leidinggevenden op universiteiten en hogescholen.
 • 2009 De onderneming ontwikkelt en realiseert drie veiligheidsambities: gestandaardiseerde programma's voor veiligheid en gezondheid, een veiligheidsprogramma voor buiten werktijd en een instrument voor het beoordelen van veiligheidsrisico's voor de Continuous Improvement Teams over de hele wereld.
 • 2009 Voor het derde opeenvolgende jaar wordt John Deere benoemd tot Best Diversity Company in een enquête onder lezers van het tijdschrift Diversity/Careers in Engineering & Information Technology. De lijst noemt en roemt bedrijven voor hun steun aan minderheden en vrouwen, hun aandacht voor de balans tussen werk en vrije tijd en hun streven naar diversiteit onder leveranciers.
 • 2010 Tweeëndertig vestigingen van John Deere overschrijden de grens van 1 miljoen manuren zonder bedrijfsongevallen.
 • 2010 John Deere Cylinder Division vijftien jaar – 7.951.752 manuren – in bedrijf zonder bedrijfsongevallen.
 • 2000-2010 Locaties van Deere ontvangen meer dan 200 onderscheidingen van de National Safety Council.

Copyright © 2017 Deere & Company. Alle rechten voorbehouden