/ / / / Ecologisch verantwoorde bedrijfsactiviteiten

Ecologisch verantwoorde bedrijfsactiviteiten

Het milieu beschermen is niets nieuws voor John Deere. Wij weten dat verantwoord beheer van productiemiddelen cruciaal is voor onze onderneming, medewerkers, klanten en de wereld. In onze bedrijfsprocessen komt onze toewijding aan de bescherming van het milieu dan ook tot uiting. We zijn voortdurend op zoek naar energiezuinige systemen en naar systemen die de kwaliteit van lucht en water ondersteunen. Daarnaast, investeren wij in nieuwe producten, methoden of technologieën, en geven we de voorkeur aan de varianten met de minste gevolgen voor het milieu.

Prioriteiten

Energie en broeikasgassen


Doelen: efficiënter omgaan met energie en uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Al in 1972 is John Deere gestart met zijn energiebesparingsprogramma. In 2003 hebben we dit uitgebreid met een wereldwijd programma voor het inventariseren van broeikasgassen.

 

Resultaten: tussen 1972 en 2006 hebben onze energiebesparingsprogramma's onze totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 63% per ton aan productie teruggedrongen. Om de risico's van uitstoot door onze bedrijfsactiviteiten verder te beheersen en betaalbare alternatieven te vinden, heeft Deere zich in 2007 aangesloten bij het Climate Leaders-programma van de Amerikaanse milieudienst EPA.

 

Wij hebben ons ten doel gesteld de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen door de onderneming tot 2014 met 25% per dollar omzet te verminderen.

 

Water


Productielocaties in waterarme regio's hebben als doel het waterverbruik terug te dringen. Op alle productielocaties worden gegevens over het waterverbruik verzameld en bijgehouden. Bovendien zijn wij momenteel normen en richtlijnen aan het ontwikkelen voor de bouw van nieuwe productiefaciliteiten, waarbij technologie ter vermindering van het waterverbruik meteen in de eerste bouwtekeningen wordt opgenomen.

 

Nieuwe locaties duurzaam gebouwd

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een internationaal erkend certificeringssysteem voor duurzaam bouwen. John Deere hanteert de criteria van LEED bij de bouw van nieuwe kantoren en fabrieken. Enkele van onze nieuwe kantoorgebouwen hebben de LEED-certificering in feite al binnen.

 

Ook John Deere-dealers zijn volop bezig met het betrekken van duurzame locaties. Voorbeeld: de herbouwde vestiging van onze dealer in Greensburg, Kansas in de VS. Dit bedrijf maakt gebruik van windenergie voor de vestiging. Het heeft de dealer een gouden LEED-classificatie opgeleverd. John Deere biedt dealers die hun vestiging willen verbouwen, begeleiding aan bij het nieuwe ontwerp met als doel een zuinige omgang met energie en water te stimuleren.

Gebouwen

Er is ons veel gelegen aan duurzame bedrijfsvoering en aan duurzaam milieubeheer. Wij brengen dit in de praktijk door een strikt milieubeleid te ondersteunen, overal waar we zaken doen alle toepasselijke regels na te leven, de gevolgen voor het milieu in onze ondernemingsplanning mee te nemen en een bedrijfscultuur te stimuleren waarin minder afval wordt geproduceerd.

Milieubeheersysteem: ons milieubeleid is in de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van de onderneming geïntegreerd via het John Deere-milieubeheersysteem. Dit systeem omvat een pakket gedocumenteerde processen voor het beheersen en voortdurend verbeteren van onze prestaties op milieugebied, gebaseerd op de norm ISO14001. De productiefaciliteiten van John Deere over de hele wereld moeten aan deze norm voldoen.

Garantie: elk jaar moet elke manager van een John Deere-productie- en -onderdelendistributiefaciliteit officieel schriftelijk aantonen in hoeverre zijn of haar vestiging zich heeft ingespannen om risico's te beheersen en medewerkers en het milieu te beschermen. Op alle productielocaties worden bovendien door externe partijen audits uitgevoerd – op andere locaties wordt dit door interne partijen gedaan – om te verifiëren of de normen van het John Deere-milieubeheersysteem en lokale wettelijke vereisten over de hele wereld worden nageleefd.

Bij overnames, huur van objecten en aankoop van panden zorgen we ervoor dat de juiste stappen worden genomen om eventuele milieurisico's en -aansprakelijkheid vast te stellen en te kwantificeren. Een formeel integratieproces zorgt ervoor dat pas overgenomen activiteiten snel in het John Deere-milieubeheersysteem worden opgenomen.

Onze milieudeskundigen over de hele wereld volgen zware opleidingen, waardoor zij thuis zijn in de complexe wettelijke vereisten en aan ondernemingen gestelde voorwaarden en alles weten van essentiële bedrijfsprocessen en -procedures.

Onze leiders bieden toezicht. De Corporate Governance Committee van de raad van bestuur wordt regelmatig bijgepraat over de strategie. Hierbij komt tevens de milieu-, gezondheids- en veiligheidsproblematiek aan de orde. Bovendien wordt de Global Leadership Council van de onderneming, waarin onder meer onze CEO en een vertegenwoordiging van het kader zitting hebben, ten minste één keer per jaar, maar desgewenst vaker, bijgepraat over onze strategie. De Executive Environment & Product Sustainability Council, die bestaat uit de operations-vice Presidents, biedt daarbij ondersteuning en raad. Zij leveren de mensen en de financiële middelen voor de operationele veranderingen die nodig zijn om milieustrategieën in te voeren en doelen te bereiken.

Leveranciers

John Deere doet er alles aan om milieuverantwoord bezig te zijn. Wij verwachten hetzelfde van onze leveranciers. Om onze milieuaansprakelijkheid tot een minimum te beperken, richten we ons daarom eerst op die leveranciers die hun productiemiddelen op verantwoorde wijze beheren. We hebben beleid, normen, systemen en programma's om te controleren of leveranciers zich houden aan onze milieunormen. Hierbij valt te denken aan controleprogramma's voor leveranciers van producten met hoge risico's, beleid ten aanzien van verboden materialen, overeenstemming met regels voor ingekochte producten en naleving van de gedragscode voor leveranciers.

 

Recycling is een van de processen waarbij dit allemaal een rol speelt. Wanneer onze productiefaciliteiten hun recyclinginspanningen willen opvoeren met als doel de hoeveelheid afval terug te dringen, moeten onze leveranciers daar wel achter staan. Als hun producten worden geleverd in verpakkingen of op pallets die niet recyclebaar zijn, halen wij onze doelstellingen niet. Gelukkig is het een zaak die ons allen aangaat.

Resultaten

De huid van geperforeerd metaal die de Spaanse John Deere-vestiging omhult Vestiging John Deere Iberica gebouwd met duurzame elementen

De geperforeerde metalen huid die het gebouw van de Spaanse vestiging van John Deere omhult, biedt schaduw maar ook ventilatie.


Fabriek John Deere in Poona, IndiaDe zon gebruiken om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen

De fabriek van John Deere in Poona, India, verhit zijn water sinds 2009 met zonne-energie en wil zijn energieverbruik ook nog op andere manieren terugdringen.


John Deere Turf CareVan recycling een gewoonte maken

Grasverzorgingstak Turf Care heeft in het afgelopen jaar de hoeveelheid restafval die het naar stortplaatsen brengt, met meer dan 80% weten te verminderen, van 46 lbs restafval per ton productie tot nog maar 8 lbs aan geproduceerd afval.


John Deere-Werke Zweibrücken Recyclingkringloop rond gemaakt

Nieuwe fabrieksvloer van John Deere-Werke in het Duitse Zweibrücken gemaakt van gerecyclede kabelmantel.

Cijfers

Hoe doen we het? Met trots illustreren wij onze ondersteuning van het milieu en onze voortgang in de richting van onze doelen met concrete cijfers. Kijkt u maar eens.


Gevaarlijk afval Totaal afval
   
Genormaliseerde uitstoot broeikasgassen Absolute uitstoot broeikasgassen