Home / Ons Bedrijf / Maatschappelijke betrokkenheid / Liefdadigheid / Onderwijs

Onderwijs

We helpen een betere toekomst te creëren

Onderwijs en scholing ... de sleutel tot een rooskleurige toekomst voor onze onderneming, onze medewerkers, onze klanten, onze wereld. Daarom is John Deere er zo trots op dat de onderneming onderwijsprogramma's mag ondersteunen. We hebben partnerschappen met erkende hogescholen en universiteiten. We ondersteunen daarnaast enkele bewust gekozen organisaties en evenementen zonder winstoogmerk met doelen die in lijn zijn met onze kernwaarden, missie en doelstellingen. Dit alles met als doel onderwijskansen te bieden voor de volgende generatie leiders, uitvinders en vaklieden.

John Deere ondersteunt beurzen, onderwijsprogramma's en faculteitsontwikkeling bij meer dan 40 hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten. Onze inspanningen richten zich met name op wetenschap, technologie, machinebouw, wiskunde en bedrijfskunde.

Bovendien is onze steun voor onderwijs in de hele wereld terug te vinden. Bijvoorbeeld in Duitsland ondersteunt John Deere een stageprogramma om jonge Russische boeren bekend te maken met westerse technologie. En we bieden hulp bij een jaarlijkse bijeenkomst van jonge wetenschappers van over de hele wereld, waar zij voor hun master of proefschrift stellingen bespreken die verband houden met American studies.

National FFA
Voorheen bekend als de Future Farmers of America is de FFA een nationale jongerenorgansiatie met meer dan 500.000 student-leden. De FFA bereidt zijn leden voor op leiderschap en loopbanen in de wetenschap, het bedrijfsleven en de technologie van de landbouw. John Deere is een van de grootste en oudste sponsoren van National FFA, en ondersteunt de organisatie al meer dan 60 jaar.

Junior Achievement
John Deere is een actieve en oude donateur van Junior Achievement (JA). Door middel van ondernemend onderwijs brengt JA studenten kennis bij over de arbeidsmarkt, ondernemerschap en financiën. Wij ondersteunen deze programma's in gemeenschappen waar we grote operationele activiteiten en veel werknemers hebben. Internationaal is John Deere sinds 2007 een belangrijke sponsor van de Junior Achievement AgroMESE Challenge in Argentinië.

MANRRS
MANRRS staat voor Minorities in Agriculture, Natural Resources and Related Sciences. Deze organisatie bevordert de kennis van landbouw, natuurlijke hulpbronnen en verwante wetenschappen onder etnische minderheden. John Deere werkt als corporate advisor voor MANRRS, en is een belangrijke sponsor van de jaarlijkse MANRRS National Conference.
 
SkillsUSA
SkillsUSA is een partnerschap tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven met als een doel vakbekwame beroepsbevolking te ontwikkelen. Studenten kunnen hun onderwijs aanvullen met trainingen in leiderschap, teambuilding, burgerschap en karakterontwikkeling.

John Deere is een nationale sponsor van het programma.

Copyright © 2018 Deere & Company. Alle rechten voorbehouden