HarvestLab 3000Precisielandbouwtechnologie

  • Nabij-infrarood (NIR)-spectroscopie maakt analyseren van diverse bestanddelen in gewassen, ruwvoer, drijfmest en biogas-reststromen mogelijk (één NIRS sensor, drie toepassingen)
  • NIRS maakt automatische aanpassing van de snijlengte mogelijk op basis van actuele vochtgehalte en berekende droge stofgehaltes.
  • Analyse van NPK-bestanddelen tijdens bemesting.
  • Gebruik als mobiel analyseapparaat om silagesamenselling te analyseren, voor nauwkeurige voederdosering en diergezondheid.

Eén sensor, vier toepassingen

U kunt HarvestLab™ 3000 gebruiken op een veldhakselaar, op een maaidorser, op een mengmesttank of als mobiel laboratorium.

 

Veldhakselaar

Veldhakselaar

HarvestLab™ 3000 meet tegelijkertijd de droge stof en de verschillende bestanddelen van geoogste gewassen om u te helpen het beheer van voedingsstoffen in het veld te verbeteren, met resultaten die veel beter zijn dan die u verkrijgt uit één monster dat naar een laboratorium is gestuurd. Wanneer HarvestLab™ 3000 is geïnstalleerd op een veldhakselaar, zorgt het apparaat voor automatische aanpassing van de snijlengte op basis van het actuele gehalte droge stof. Dit zorgt voor een optimale verdichting en houdbaarheid van het kuilvoer.

Maaidorser

Maaidorser

HarvestLab™ 3000 registreert en brengt vocht, eiwitten, zetmeel en olie in kaart voor elke seconde van de oogst. De resultaten zijn beschikbaar op uw maaidorserdisplay en in het John Deere Operations Center™. Hierdoor kunt u batches effectiever opslaan, beheren en op de markt brengen en krijgt u een overzicht van welke delen van het veld met succes voedingsstoffen hebben omgezet in opbrengst en eiwit/olie, zodat u variëteiten beter kunt vergelijken en de toepassing van kunstmest voor het volgende seizoen kunt plannen.

Mengmest-tank

Mengmest-tank

HarvestLab™ 3000 aansluiten op een mengmesttank zorgt ervoor dat u nauwkeuriger stikstof, fosfor en kalium kunt toepassen in kg/ha, kunt besparen op minerale kunstmest en betere en consequentere gewasgroei en -kwaliteit kunt bereiken.

Met John Deere Manure Sensing hebt u het unieke voordeel dat u N,P,K nauwkeurig kunt toepassen. U kunt een voedingsstoffendoel instellen, een grenswaarde in kg/ha instellen en zelfs locatiespecifieke voorschriftenkaarten gebruiken.

Stationair laboratorium

Stationair laboratorium

HarvestLab™ 3000 betaalt zich ook uit na het oogsten van veevoer of het mestseizoen: u kunt de sensor gebruiken als een stationaire eenheid om de ingrediënten van uw kuilvoer te meten en zo uw voederrantsoenen te optimaliseren.

Precisielandbouw

Precisielandbouwtechnologie

Ontdek hoe verschillende soorten John Deere Precisielandbouwtechnologie u kunnen ondersteunen bij een groot aantal van uw landbouwactiviteiten.